top of page

Usein kysytyt kysymykset


Miksi digitaalisia työkaluja kannattaa käyttää osaamisen kehittymisen seuraamisessa, ohjauksessa, tuen tarjoamisessa ja arvioinnissa? 

Digitaaliset työkalut tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattomia tapoja muun muassa opiskelijan osaamisen hankkimiseen, seuraamiseen, ohjaukseen ja viestintään sekä tasa-arvoistaa arviointiprosessia. Niiden avulla voidaan esimerkiksi säilyttää ja jakaa tietoa ja asiakirjoja. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää oppijan polun palvelujen kehittämisessä. Data on esimerkiksi oppimisanalytiikkatietoa, jota voidaan hyödyntää myös tietojohtamisen tukena. 


Mitkä tekijät ovat tärkeitä oppilaitoksen näkökulmasta digitaalisen työkalun valinnassa? 

Digitaalisten työkalujen valinnassa keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi käyttäjäystävällisyys, yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa, kustannukset ja tietoturva sekä integraatiomahdollisuudet olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Työkaluja valittaessa on syytä kiinnittää huomiota myös käyttötarkoituksiin ja selvittää, miten laajasti työkaluja organisaatiossa tullaan käyttämään. 


Miksi digitaalisten työkalujen käytössä on tärkeää olla valikoiva ja kriittinen? 

Digitaalisten työkalujen runsaus ja moninaiset ominaisuudet voivat sekoittaa henkilöstöä ja opiskelijoita. Valitsemalla työkalut harkitusti varmistetaan niiden yhteentoimivuus oman organisaation tavoitteiden, toimintatapojen ja olemassa olevien järjestelmien kanssa. Kriittinen lähestymistapa auttaa tunnistamaan työkalujen käyttöön liittyvät haasteet, kuten oppimiskokemusta heikentävät tekniset ongelmat.


Miten voin varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutuminen käyttöönotettujen digitaalisten työkalujen käyttöön? 

Henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutuminen sovittujen työkalujen käyttöön voidaan varmistaa tarjoamalla heille koulutusta, henkilökohtaista tukea ja aikaa työkaluihin perehtymiseen. Ohjeiden ja tuen on oltava helposti löydettävissä. Oppilaitoksen on tärkeää linjata, mitä ja miten työkaluja käytetään.


Mitä etuja oppimisen hallintajärjestelmillä eli LMS-järjestelmillä on?

LMS-järjestelmät tarjoavat keskitetyn alustan, jossa opettajat voivat seurata opiskelijoiden edistymistä reaaliaikaisesti, järjestää materiaalit johdonmukaisesti ja suorittaa arviointeja. Ne mahdollistavat myös monipuoliset palautteen antamisen ja auttavat räätälöimään opetuksen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ne antavat myös opiskelijalle mahdollisuuden seurata ja hahmottaa omien opintojensa edistymistä.


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Niko Kyllönen


Digitalisaatio oppimisprosessissa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page