top of page

Digitalisaatio oppimisprosessissa - ydinasiat


Organisaatiossa tulisi hyödyntää monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteutuksessa, osaamisen kehittymisen seurannassa sekä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä sekä opiskelijoilla ja työelämän edustajilla tulee olla käytössään työkaluja, joiden avulla saadaan esimerkiksi tilannekuva oppijan osaamisen kehittymisestä. Ohjausta ja palautetta annetaan ja saadaan monikanavaisesti sen mukaan mitä opettaja ja oppija ovat sopineet. Käytäntöjä seurataan, arvioidaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella. 


Kaikki lähtee HOKSista! 

HOKS-prosessissa on viisi osa-aluetta:

  1. oppimisen ohjaus,

  2. osaamisen kehittymisen seuranta,

  3. palaute,

  4. tukeminen ja

  5. arviointi.

 

Ne muodostavat jatkumon vuorovaikuttaen keskenään. Esimerkiksi osaamisen kehittymisen seuraaminen voi vaikuttaa tukitoimiin ja arvioinnin jälkeen opiskelija voi tarvita ohjausta.  

Seuraavaksi HOKS-prosessia käsitellään digitalisaation näkökulmasta. Tavoite on tarjota opettajille ja ohjaajille ideoita ja esimerkkejä digitalisaation hyödyntämistä HOKS-prosessin eri osa-alueissa. Tähän aiheeseen on tuotettu muutamia case-esimerkkejä, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää näissä eri vaiheissa. 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijä Riitta Eskola


Digitalisaatio oppimisprosessissa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page