top of page

Itsearvioinnit näytöissä


SWOT ennen näyttöä:Vahvuudet: Missä näytön osioissa onnistun hyvin? Miksi?

Heikkoudet: Missä näytön osioissa en ehkä onnistu kovin hyvin? Miksi?

Mahdollisuudet: Miten tietoja ja taitoja voisi vielä kehittää ennen näyttöä?

Uhat: Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata näytön läpivientiä?


Katso video itse- ja vertaisarvionnista näytöissä 

Päivitetty 10.4.2024

TekijätOppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page