top of page


Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi


Itsearviointi kannustaa oppilaita arvioimaan omaa työskentelyään ja asettamaan tavoitteita. Vertaisarviointi taas mahdollistaa oppilaiden antaa palautetta toisilleen, mikä tukee yhteistyötaitoja ja erilaisten näkökulmien huomioimista. Näitä arviointimenetelmiä käyttämällä oppilaat kehittävät arviointikykyjään, oppivat tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä saavat monipuolista palautetta oppimisestaan. 


 

Ydinasiat


Itsearvioinnin tasot  

  • Oman persoonan arviointi  

  • Oman osaamisen arviointi  

  • Oman tekemisenarviointi  

  • Oman kehittymisen arviointi  Itsearvioinnin tavat  

Keskustelut ja kyselyt  

  

Välineet  

Moodle, Teams, Forms yms.  

  

Ajoittaminen  

Systemaattisesti koko opintojen ajan etenevä prosessi  

  

Hyödyt  

Auttaa saavuttamaan realistisemman käsityksen itsestä ammattilaisena ja työntekijänä.  

  

Ongelmat  

Jos itsearvioinnin kehittämiseen ja ohjaamiseen ei ole opintojen aikana aikaa ja resursseja, taidot eivät useasti kehity riittäviksi.   

Päivitetty 10.4.2024

TekijätOppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page