top of page

Mitä osaan opintojen alkaessa?


Oman työn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen sekä kyky selviytyä uusissa ja yllättävissä tilanteissa on keskeinen osa ammattitaitoa. Kyseisiin taitoihin vaikuttaa vahvasti se, miten hyvin osaa itse arvioida tekemistään.

 

On tärkeää, että koulutuksessa tuetaan itsearviointitaitojen kehittymistä. Lähtöpisteessä ohjataan opiskelijaa vertaamaan omaa osaamistaan suhteessa tutkinnon arviointiperusteisiin.

 

Tässä on keskeistä useasti se, että opiskelija oppii tarkastelemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä konkretisoimaan työnsä jäsentämistä.


 

Alkukeskustelun itsearviointikysymykset


  • Mitä opiskeltavaan alaan liittyviä taitoja sinulla on?

  • Mitä uusia taitoja haluat erityisesti oppia koulutuksen aikana?

  • Missä asioissa/taidoissa olet hyvä?

  • Missä asioissa/taidoissa haluat kehittyä?

  • Miten voit hyödyntää vahvuuksiasi opinnoissasi?


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät


Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page