top of page

Oppijan digiosaaminen ja sen varmistaminen


Teema käsittelee oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamista, kehittymisen tukemista ja seurantaa koulutuksen eri vaiheissa; opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen alussa ja opintojen aikana. Digitaalista osaamista tuetaan monipuolisin menetelmin ja se kehittyy koulutuksen edetessä. Oppijat osaavat viestiä ja tehdä yhteistyötä käyttäen digiteknologiaa kriittisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Heillä on informaatio- ja medialukutaitoa sekä ongelmanratkaisukykyä.


 

Ydinasiat


Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamiseen koulutuksen järjestäjän parhaat käytännöt:
Opintoihin hakeutumisvaiheessa
  • Koulutuksen järjestäjän avoimet ohjeet www-sivuilla

  • Opinto- ja uraohjuksen tuki- tai hakupalvelut www-sivuilla


Opintojen aloitusvaiheessa
  • Orientoivat opinnot, kuten opiskelijoiden digistartti tai –perehdytys kurssi

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (YTO) opintojen aloittaminen


Opintojen aikana
  • Verkko-oppimisympäristö, oppimistehtävät ja seuranta

  • Opiskelijoiden HelpDesk-palvelu 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät:


Oppijan digiosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page