top of page
Oppijan digiosaaminen työelämässä


Tässä teemassa tutustut, miten koulutuksen järjestäjä voi tukea opiskelijoita hankkimaan ja vahvistamaan yleistä ja ammattialan digiosaamista. Lähtökohta on tunnistaa omat ja työyhteisön toimintatavat, jotka liittyvät opiskelijoiden digiosaamisen kehittymisen tukemiseen ja seuraamiseen työelämässä oppimisen aikana. Keskiössä on työpaikkaohjaajille tarjottava perehdytys ja kyky havaita alakohtaiset digiosaamisen tarpeiden muutokset.


 

Ydinasiat


Yleinen vs. Ammattialakohtainen digiosaaminen: Työelämä vaatii sekä yleisiä että ammattialakohtaisia digitaitoja.

Ammattialakohtainen digiosaamisen määrittely: Koulutuksen järjestäjän tulee tunnistaa kunkin ammattialan digiosaamisen tarpeet.

Työpaikkaohjaajien rooli: Perehdytys työpaikkaohjaajalle on avainasemassa opiskelijan digiosaamisen tukemisessa. Yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa tulee sopia erityisesti opiskelijan digiosaamisen seurannan ja arvioinnin menetelmistä, välineistä ja mittareista.

Pysyminen ajan tasalla: Koulutuksen järjestäjän ja työpaikkaohjaajan välinen yhteistyö edesauttaa digitalisaation ja ammattialakohtaisten digiosaamisen tarpeiden muutosten havaitsemisessa ja ennakoinnissa.

Koulutuksen järjestäjän / opiskelijan rooli: Koulutuksen järjestäjät lisäävät myös yhteiskunnallista digikyvykkyyttä, kun opiskelijat tuovat hankkimaansa digiosaamista työelämään.


 

Muistilista oppijoiden työelämässä tarvittavan digiosaamisen tärkeistä sisällöistä


  1. Selvitä, millaisia digitaalisia palveluja ja laitteita opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana.  2. Keskustele työpaikkaohjaajan kanssa, mihin työpaikan digitaalisiin työkaluihin, välineisiin ja sovelluksiin opiskelija pääsee hankkimaan osaamista.  3. Huolehdi, että digitalisaatio ja ammattitaitovaatimukset näkyvät työpaikkaohjaajille suunnatussa koulutuksessa ja perehdytyksessä.  4. Mahdollista työpaikkaohjaajan pääsy opiskelijan ohjaamisessa, osaamisen hankkimisen seurannassa ja palautteessa sekä arvioinnissa käytettäviin digitaalisiin alustoihin, esimerkiksi portfolioihin ja oppimispäiväkirjoihin.  5. Varmista, että koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa on selkeästi määritelty ammattialan digitalisaatioon liittyvät oppimistavoitteet työelämäss tapahtuvan oppimisen osalta.  6. Tiedota työpaikkaohjaajakoulutuksista, esimerkiksi ohjaan.fi ja koulutuksen järjestäjän omat koulutukset.


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät Miina Morko, Kukka-Maaria Flink ja Niko Kyllönen
Oppijan digiosaaminen työelämässä

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page