top of page

Digitaalisen oppimateriaalin hankintaprosessi

 

Tarpeen kartoitus:

Oppilaitos selvittää, millaista digitaalista opetusmateriaalia se tarvitsee opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteiden mukaisesti. Tarpeen kartoituksessa otetaan huomioon myös opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien näkemykset ja toiveet.


Markkinakartoitus:

Oppilaitos tutustuu eri digitaalisen opetusmateriaalin tuottajiin, palveluihin ja tuotteisiin. Markkinakartoituksessa arvioidaan muun muassa opetusmateriaalin laatua, hintaa, saatavuutta, käytettävyyttä, yhteensopivuutta ja tietoturvaa.


Hankintapäätös:

Oppilaitos tekee hankintapäätöksen digitaalisesta opetusmateriaalista joko yksin tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Hankintapäätös perustuu tarve- ja markkinakartoituksen tuloksiin sekä hankintalainsäädännön vaatimuksiin. Hankintapäätös voi olla esimerkiksi sopimus, tilaus, lisenssi tai oma tuotanto.


Käyttöönotto:

Oppilaitos ottaa digitaalisen opetusmateriaalin käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Käyttöönottoon liittyy muun muassa opetusmateriaalin jakaminen, asentaminen, testaaminen, päivittäminen ja ylläpitäminen. Käyttöönotossa huolehditaan myös opiskelijoiden ja opettajien perehdyttämisestä, kouluttamisesta ja tuesta.


Arviointi:

Oppilaitos arvioi digitaalisen opetusmateriaalin vaikutuksia ja hyötyjä opetuksen ja oppimisen laadulle, tuloksille ja tehokkuudelle. Arviointiin osallistuvat opiskelijat, opettajat ja muut sidosryhmät. Arvioinnin perusteella oppilaitos tekee tarvittaessa muutoksia tai parannuksia digitaalisen opetusmateriaalin hankintaan ja käyttöön.


 

Tutustu Avointen oppimateriaalien kirjastoon Etusivu - Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)


Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page