top of page

Digitaalisten oppimateriaalien saavutettavuus

Digitaalisten oppimateriaalien saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat voivat käyttää ja hyödyntää niitä riippumatta heidän kyvyistään tai käyttämistään laitteista. Saavutettavat oppimateriaalit ovat välttämättömiä, jotta kaikki oppilaat, myös ne joilla on vamma, voivat osallistua tasa-arvoisesti opetukseen.


Saavutettavuuden periaatteet:

  • Havainnoitavuus: Kaikkien oppimateriaalien tulee olla havaittavissa käyttäjille heidän aistiensa avulla. Tähän kuuluu esimerkiksi kuvien tekstivastineiden tarjoaminen näkövammaisille oppilaille ja videoiden tekstitysten tarjoaminen kuulovammaisille oppilaille.


  • Käytettävyys: Oppimateriaalien tulee olla helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös niille, joilla on rajoitteita motoriikassa tai kognitiivisissa kyvyissä. Tähän kuuluu esimerkiksi selkeän ja yksinkertaisen navigoinnin ja ohjeiden tarjoaminen.


  • Yhteensopivuus: Oppimateriaalien tulee olla yhteensopivia erilaisten teknologioiden ja laitteiden kanssa, jotta niitä voidaan käyttää eri ympäristöissä.


  • Ymmärrettävyys: Oppimateriaalien tulee olla helposti ymmärrettäviä kaikille käyttäjille, myös niille, joilla on lukemisen tai kielen ymmärtämisen vaikeuksia. Tähän kuuluu esimerkiksi selkeän ja yksinkertaisen kielen käyttäminen ja vaikeiden termien selittäminen.


Saavutettavien oppimateriaalien hyödyt:

  • Parantavat kaikkien oppilaiden oppimistuloksia

  • Edistävät tasa-arvoa ja osallistumista

  • Vähentävät erityisen tuen tarvetta

  • Tekevät opetuksesta tehokkaampaa


 
Kehystarina "Taikasalon ammattiopisto" 

Ladattavia aineistoja


Lataa tästä esimerkki Saavutettavuuskyselystä (Google Drive)


Lataa tästä ohje, miten teet selkeän esityksen esimerkiksi PowerPointilla. (Google Drive)Organisaatiolla on toimintatavat digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen 


Laatukriteeristöt 


Saavutettavuus Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page