top of page


Digioppimateriaalit


Organisaatiolla on oltava prosesseja tai toimintatapoja, joilla se yhtenäisesti seuraa ja arvioi digitaalisten oppimateriaaliensa laatua, käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Keskeistä on hankintaohjeistus sekä tiedon kokoaminen oppimateriaaleista ja sovelluslisensseistä. Selkeästi kuvattu, roolitettu ja dokumentoitu hankintaprosessi turvaa laadukkaat ja pedagogisesti sopivat digiaineistot opiskelijoille ja opettajille.  


Nohevasti toimiva opettaja tuottaa saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia. Hyvät ja joustavat tuottamisen tavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa, näin materiaali ja toimintatavat palvelevat parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet huomioon ottaen.  


 

Ydinasiat


Tuotetaan saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia

  • Henkilöstön ohjeistaminen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen ja yhteiskäyttöön.  


  • Keinot ja toimenpiteet, millä kehitetään osaamista ja resurssia tuottaa digitaalista oppimateriaalia.  


  • Hyvät ja joustavat tuottamisen toimintatavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa. 


  • Laadukkaan verkko-opinnon kriteerit ja keinot tuottaa laadukasta digitaalista oppimateriaalia.  


  • Saavutettava materiaali palvelee parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. 


  • Ratkaistaan ja päätetään, miten saavutettavuudesta huolehditaan ja kenen vastuulla se on. 


  • Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet otetaan huomioon. 


  • Ratkaistaan ja päätetään, miten tekoälypohjaisten palvelujen ja sovellusten tuomat hyödyt ja haasteet otetaan käyttöön ja huomioon.   

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät Minna HaasioDigioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page