top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mitä ovat Creative Commons -lisenssit ?

Creative Commons -lisenssit ovat avoimia lisenssejä, jotka mahdollistavat tekijänoikeuden alaisten töiden jakamisen ja käyttämisen avoimesti. Creative Commons -lisenssijärjestelmä sisältää eri ominaisuuksia, joita yhdistelemällä luodaan seitsemän erilaista lisenssiä.

Lisenssit antavat tekijälle mahdollisuuden valita, millä ehdoilla hän haluaa sallia teoksensa käytön. Esimerkiksi tekijä voi kieltää teoksensa kaupallisen käytön tai edellyttää, että muokatut versiot julkaistaan samalla lisenssillä.


Mitä on avoin oppimateriaali?

Avoin oppimateriaali on opetuksessa käytettävää oppimateriaalia, joka on avoimesti kenen tahansa saatavilla, hyödynnettävissä, muokattavissa ja jaettavissa. Avoin oppimateriaali lisensoidaan avoimella lisenssillä, kuten Creative Commons -lisenssit.

Avoin oppimateriaali voi olla esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, pelejä, testejä tai kokonaisia kursseja. Avointen oppimateriaalien tavoitteena on edistää oppimisen laatua, tasa-arvoa ja yhteistyötä.


Mitkä ovat opettajien tekijänoikeudet?

Opettajien tekijänoikeudet tarkoittavat sitä, että opettaja on tekijänoikeuden haltija omiin opetusteoksiinsa, kuten oppimateriaaleihin, luentoihin, esitelmiin ja tenttikysymyksiin. Opettaja saa päättää, miten hän haluaa jakaa ja lisensioida omia teoksiaan.

Opettajan tekijänoikeus ei siirry työnantajalle, ellei siitä ole sovittu erikseen. Opettajan on myös kunnioitettava muiden tekijöiden oikeuksia ja noudatettava tekijänoikeuslakia ja sopimuksia, kun hän käyttää teoksia opetuksessaan.


Millaista materiaalia saa käyttää opetuksessa?

Opetuksessa voi käyttää erilaista materiaalia tietyin rajoituksin ja ehdoin. Opetuksessa voi esimerkiksi näyttää ja esittää teoksia opetustilanteessa, jos opetus on avointa vain opiskelijoille ja opettajille.

Opetuksessa voi myös kopioida ja tulostaa teoksia opetustarkoituksiin, jos opettaja tai oppilaitos on tehnyt sopimuksen Kopioston kanssa. Opetuksessa voi lisäksi tallentaa ja jakaa teoksia digitaalisesti opetustarkoituksiin, jos opettaja tai oppilaitos on tehnyt sopimuksen Koulutuksen eOppimiskeskuksen kanssa.

Opetuksessa voi käyttää myös avoimia oppimateriaaleja ja muita avoimen lisenssin alaisia teoksia, kunhan noudattaa lisenssin ehtoja. Opetuksessa ei saa käyttää teoksia ilman lupaa, jos se loukkaa tekijän oikeuksia. Opetuksessa ei saa myöskään muokata, muuttaa tai vääristellä teoksia ilman tekijän suostumusta.


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät

Tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

Aihe 28 - Ydinasiat

Aihe 28 - Ydinasiat

Aihe 28 - Tekijänoikeuksista

Aihe 28 - Tekijänoikeuksista

Aihe 28 - Sopimusmallit

Aihe 28 - Sopimusmallit

Aihe 28 - Linkkejä

Aihe 28 - Linkkejä

Aihe 28 - UKK

Aihe 28 - UKK

Aihe 28 - Mitä opit?

Aihe 28 - Mitä opit?

bottom of page