top of page

Tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali


Tässä teemassa tutustut tekijänoikeuksiin ja niiden huomioimiseen opetuksessa, sekä opit mitä ovat Creative Commons (CC)-lisenssit. 

Osaat ottaa huomioon, mitä oppijoiden tulee tietä erilaisista lisensseistä sekä sopimusmalleista, saat tietoa oppimateriaalin avoimesta jakamisesta sekä tuottamiseen ja jakamiseen liittyvistä sopimuksista. Aineiston avulla opit hyödyntämään valmiita oppimateriaaleja ja millaisia sopimusmalleja tähän liittyy. 

Halutessasi voit opiskella Kopiraittila-sivustolla ja suorittaa Tekijänoikeustaituri Ope -osaamismerkin.   


 

Ydinasiat


Tekijänoikeudet ovat oikeuksia, jotka suojaavat luovien teosten tekijöitä. Ne antavat tekijälle yksinoikeuden päättää, miten hänen teostaan käytetään, kopioidaan ja jaetaan. Tämä suojaa tekijän taloudellisia etuja ja antaa hänelle pitkäaikaisen hallinnan teokseensa. Tekijänoikeudet kestävät yleensä tekijän eliniän ajan ja vielä jonkin aikaa hänen kuolemansa jälkeen. Näiden oikeuksien tavoitteena on kannustaa luovuutta ja varmistaa, että tekijät saavat ansaitsemansa tunnustuksen ja palkkiot työstään. 

Avoimet oppimateriaalit ovat opetuskäyttöön tarkoitettuja resursseja, jotka ovat vapaasti saatavilla ja jaettavissa verkossa. Näitä materiaaleja voi käyttää, jakaa ja muokata ilman merkittäviä rajoituksia tekijänoikeuksista. Avoimien oppimateriaalien hyödyntäminen opetuksessa tarjoaa opettajille mahdollisuuden räätälöidä opetusmateriaalia omiin tarpeisiinsa, edistää opiskelijoiden osallistumista ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Avoimilla oppimateriaaleilla on myös taloudellisia etuja, sillä ne voivat vähentää oppimateriaalikustannuksia opiskelijoille ja mahdollistaa opetuksen laadukkaan kehittämisen ilman suuria lisäresursseja.  

Opettajat voivat lisäksi osallistua avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja jakamiseen, edistäen yhteisöllistä oppimiskulttuuria ja mahdollistaen tiedon vapaan liikkuvuuden oppilaitosten välillä. Avoimien oppimateriaalien käyttöönotto opetuksessa tukee näin opettajien ammatillista kehittymistä ja opetuksen jatkuvaa parantamista. 


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät Jaana Parikkila ja Satu Tasala


Tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page