top of page

Case Tekoälyn hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa Business Collegessa


1. Lähtötilanne - miten Business Collegessa on hyödynnetty tekoälyä opetuksessa ja oppimisessa? 


 • Opetusmateriaalin ja oppimistehtävien tuottaminen:

  Käytämme generatiivisia tekoälyjä, joiden avulla tuotamme räätälöityä opetusmateriaalia sekä eritasoisia oppimistehtäviä, mikä parantaa oppimiskokemusta. Tekoälyn avulla saamme nopeasti tuotettua opetusmateriaalia aiheisiin, joissa materiaalia ei ole vielä saatavilla. Tekoälyn avulla voidaan tarvittaessa eriyttää oppimateriaalia.

  Oppimateriaalia vastaavasti voidaan laatia eritasoisia oppimistehtäviä ja näin personoida oppimisprosessia tuottamalla oppijoille hänen asettamiaan tavoitteita ja osaamistasoaan vastaavia sopivan haasteellisia, onnistumisen ja oppimisen iloa tuottavia oppimistehtäviä.


 • Ohjelmointitehtävien tarkistus:

  Ohjelmoinnin opetuksessa tekoäly auttaa paikantamaan opiskelijan tekemiä virheitä ohjelmointitehtävien tarkistuksessa, nopeuttaen opettajien työtä. Pystymme opettajina tarjoamaan palautetta nopeammin, kun tekoälyt löytävät virheet ihmistä nopeammin.


 • Taide- ja luovailmaisu:

  Tekoäly tuo uusia näkökulmia ja inspiraatiota taide- ja luovailmaisun opetukseen. Opinnoissa on mahdollista käyttää esimerkiksi ChatGPT:tä osana kirjoittamisosiota, sekä generatiivisia kuvanluontityökaluja osana kuvien läpikäyntiä.


 • Kerhot:

  Roolipelikerho hyödyntää tekoälyä pelien suunnitteluvaiheessa tarjoten monipuolisempia pelirakenteita kerhoon osallistuville.2. Miksi järjestimme tekoälyn opetuskäytöstä koulutusta henkilöstöllemme? 


 • Tarve ymmärtää ja hyödyntää tekoälyä:

  Opetushenkilöstömme tulee ymmärtää tekoälyn toiminta, hyödyntämismahdollisuudet ja rajoitukset. Se on kriittistä oppimisen ohjaamisen kannalta. Opettajien tulee myös ymmärtää digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen osana nykypäivän työelämävalmiuksia, jotta opiskelijoillamme on valmiudet käyttää tekoälyä osana omaa työtään.


 • Opettajien valmiudet:

  Koulutukset antavat opettajille tarvittavat taidot (generatiivisten) tekoälyjen hyödyntämiseen ja nämä taidot luovat pohjan tekoälyn tehokkaalle hyödyntämiselle opetuksessa. Opettajilla on myös näkemystä ja osaamista valmentaa opiskelijoita hyödyntämään tekoälyä oman oppimisen tukena.3. Koulutusten tavoitteet - mihin suuntaan tekoälyn hyödyntäminen kehittymässä Business Collegessa? 


 • HOKS-prosessin tuki:

  Suunnittelemme GPT-mallien käyttöä HOKS-prosessin tukena, mikä mahdollistaa entistä yksilöllisemmän oppimiskokemuksen ja tukee opiskelijoiden itsenäistä oppimista sekä oppimisen tuen työvälineiden hyödyntämistä.


 • GPT-mallien käyttö muissa tehtävissä:

  Testissä on tällä hetkellä, miten näyttöjen arviointitekstejä (Wilmassa: kuvaus näytöstä arviointilomakkeessa) saadaan yhdenmukaistettua ja niiden laatua parannettua GPT-mallien avulla.


 • Laajempi integrointi:

  Tekoälyä suunnitellaan integroitavan laajemmin eri opintojen ja oppimismateriaalien kehitykseen, mitkä avaa uusia mahdollisuuksia oppimisen tehostamiseen sekä personoituun palautteeseen ja tukeen.4. Miten koulutukset toteutettiin? 


 • Ensimmäinen tekoälyteemainen koulutus järjestettiin 13.10.2023 Business Collegen auditoriossa ja sitä pystyi myös seuraamaan striimin kautta verkossa. Kouluttajana toimi digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso. Koulutuksessa perehdyttiin siihen, miten tekoälyä voi käyttää oman työn, opetuksen ja oppimisen apuna. Koulutus oli osa Business Collegen opetushenkilöstön kehittämispäivää ja vapaaehtoinen hallinto- sekä tukipalveluhenkilöstölle. Kestoltaan koulutus oli kaksi tuntia.


 • Toinen tekoälyteemainen koulutus järjestettiin 14.3.2024 edellisen tapaan Business Collegen auditoriossa ja myös sitä pystyi myös seuraamaan striimin kautta verkossa. Kouluttajana toimi tekoälyn asiantuntija Esa Riutta. Koulutuksessa tutustuttiin erilaisiin käytännön tapoihin, miten tekoälyä voi käyttää työn helpottamisessa. Koulutuksessa esitellyillä työkaluilla on mahdollista tehdä kaikenlaista tekstin tuottamisesta ja parantelusta tiedon visualisointiin ja grafiikan tuottamiseen. Koulutus oli osa opetushenkilöstön kehittämispäivää ja vapaaehtoinen htp-henkilöstölle. Myös tämä koulutus oli kestoltaan kaksi tuntia.5. Mitkä ovat olleet koulutusten hyödyt ja opit? 


 • Paremmat opetustaidot tekoälyn suhteen:

  Opettajat ovat saaneet työssään tarvittavaa digitaalista osaamista ja työkaluja, heillä on paremmat valmiudet hyödyntää tekoälyä opetuksessaan, mikä parantaa opetuksen laatua ja lisää toiminnan tehokkuutta.


 • Innovatiivinen opetussuunnittelu:

  Koulutus on lisännyt uudistumiskykyä ja rohkaissut opettajia kokeilemaan uusia, tekoälyä hyödyntäviä opetusmenetelmiä, -teknologiaa ja apuvälineitä sekä -materiaaleja.


 • Ymmärrys tekoälyn mahdollisuuksista:

  Henkilöstö on saanut laajemman ymmärryksen digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksista opetuksessa, mikä avaa uusia ovia pedagogiseen kehitykseen. Business College laatii yhteiskehittämisen menetelmin vuoden 2024 aikana pedagogista ja digitaalista kehittämisohjelmaa, tavoitteita sekä linjauksia ja tässä kehittämistyössä hyödynnämme valtakunnallisten strategiahankkeiden tuotoksia sekä henkilöstölle tarjottujen koulutusten oppeja ja työkaluja.
 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Heli Huotari,


Tekoäly koulutustoiminnassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page