top of page

Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa


Tekoälyllä on merkittävä potentiaali parantaa ammattiopetuksen tehokkuutta monella tasolla. Se voi auttaa seuraamaan opiskelijoiden edistymistä reaaliajassa, tarjota yksilöllistä palautetta ja tukea sekä automatisoida rutiinitehtäviä, jolloin opettajilla jää enemmän aikaa keskittyä opiskelijoihin.


Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat kerätä ja analysoida suuria määriä dataa opiskelijoiden suorituksesta, oppimistyylistä ja heikkouksista. Tämän datan avulla voidaan tunnistaa ne opiskelijat, jotka tarvitsevat lisätukea, ja tarjota heille oikea-aikaista ja yksilöllistä apua. Tekoäly voi myös automatisoida tehtäviä, kuten tehtävien arviointia ja palautteen antamista, mikä vapauttaa opettajien aikaa opiskelijoille.


Tekoälyn avulla ammattiopetusta voidaan arvioida tehokkaammin. Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat analysoida opiskelijoiden palautetta, suorituskykyä ja työllistymistilastoja ja antaa opettajille ja koulutuksen järjestäjille tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä opetuksen ja oppimisen parantamiseksi.


Tekoälyn käyttöönotto ammattiopetuksessa on vielä alkuvaiheessa, mutta sen potentiaali on valtava. Tekoälyn avulla ammattiopetuksesta voidaan tehdä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, ja se voi auttaa varmistamaan, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa taidot ja tiedot menestyäkseen työelämässä.


 

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisevat vuonna 2024 suositukset tekoälyn käytölle varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja toisella asteella.


Tutustu OPH:n suosituksiin täällä!


 

UNESCO on seurannut tekoälyn haitallisia vaikutuksia koulutukseen osana ennakointitehtäväänsä viime vuosina ja antanut ohjeita sekä politiikalle että käytännölle. Erityisesti vuonna 2019 hyväksytyssä tekoälyä ja koulutusta koskevassa Pekingin konsensuksessa annetaan ohjeita ja suosituksia tekoälyteknologian hyödyntämisestä Koulutus 2030 -toimintaohjelman saavuttamiseksi. Koneet eivät voi korvata opettajia, mutta on ratkaisevan tärkeää "tarkastella ja määritellä dynaamisesti opettajien rooleja ja vaadittuja taitoja opettajapolitiikan yhteydessä, vahvistaa opettajankoulutuslaitoksia ja kehittää asianmukaisia valmiuksien kehittämisohjelmia, jotta opettajat voivat työskennellä tehokkaasti tekoälyä hyödyntävissä koulutusympäristöissä".

(Lähde: Tekoälyn osaamiskehykset koululaisille ja opettajille | UNESCO)


UNESCOn tavoitteena on


  • Opettajien tekoälyosaamisen viitekehyksessä määritellään tiedot, taidot ja asenteet, jotka opettajilla tulisi olla ymmärtääkseen tekoälyn roolit koulutuksessa ja hyödyntääkseen tekoälyä opetuskäytännöissään eettisesti ja tehokkaasti.

  • Koululaisille tarkoitetussa tekoälyn osaamiskehyksessä ilmaistaan tiedot, taidot ja asenteet, jotka opiskelijoiden olisi hankittava ymmärtääkseen tekoälyä ja osallistuakseen siihen aktiivisesti turvallisella ja mielekkäällä tavalla koulutuksessa ja sen ulkopuolella.Molempia puitteita ohjaavat ihmisoikeusperiaatteet sekä tarve suojella ihmisarvoa ja yksityisyyttä sekä vahvistaa ihmisten toimijuutta.


 

Koulutustallenteet


17.4.2024 copilot-koulutuksen tallenne 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Miia Mäentausta, Sanni Suominen, Minna Haasio

Tekoäly koulutustoiminnassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page