top of page

Ennakoinnin tieto – tulkinta - toiminta -prosessi (TTT) 

Ennakointityössä voidaan käyttää TTT-mallia. Mallissa tulevaisuustietoa tuotetaan yhdistämällä tietoa ja näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta. Dialogissa muodostetaan yhteinen ymmärrys ja visioidaan tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut. Tulevaisuustieto johdetaan lopulta strategiseksi toiminnaksi. 
Katso video-opastus ennakoinnin TTT-prosessista
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Sari Leppänen, Niko Kyllönen

Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page