top of page

Tutustu aiheen case-esimerkkeihin


Case Resort


Vastuuopettajat tutkivat, kuinka ratkaista kolmen eri tutkinnon jatkuvan haun opiskelijoiden henkilökohtaiset aikaan ja paikkaan sitomattomat houkuttelevat oppimisen tilat.
Yhteisten teemojen näkökulmasta etsittiin oppimisen tilaa ja pedagogiikkaa. Suunnitteluun osallistuvat päälliköt varmistivat suunnitteluresurssia työryhmäläisille ja seurasivat tekemisen vaiheita. Tuoteideaa testattiin ulkopuolisella asiantuntijalla.

Pedagogiikan ja vision muotoutumisen jälkeen etsittiin sopivin mahdollinen verkko-oppimisympäristösovellus.  Päätöksen sovelluksen hankinnasta teki johtoryhmä. Tuote toteutettiin omatoimisesti palveluntuottajan perehdytyksellä. Sovellus muotoutui pedagogiseksi oppimisympäristöksi kokeilujen ja jatkuvan oppimisen kautta.  Version ensimmäiset tilat rakennettiin kokeiltaviksi. Saadut palautteet huomioitiin ja jatkettiin palvelun muotoilua. 


Kuva kehittämisen johtamisen prosessista
Kehittämisen johtaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page