top of page

Tutustu vielä näihin sivustoihin


Tietojohtaminen


Tietojohtamisella tulevaisuuden koulutusorganisaatioon - näkökulmia ammatillisen koulutuksen tieto ohjautuvaan kehittämiseen


Harri Laihonen


Tutustu Harri Laihosen esitykseen Tietojohtamisesta. Esityksessä Harri Laihinen avaa omaa näkemystään tietojohtamisesta. 

 

Tietojohtamisen ABC Harri laihonen  


Creatido Juuse Montonen


Tutustu Creatidon Juuse Montosen esitykseen Tietojohtamisesta: 

Video avaa tietojohtamista, tiedonhallintamallia sekä kokonaisarkkitehtuuria ja näiden välisiä yhteyksiä. (TULOSSA?)


Tietojohtaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page