top of page

Mitä pitäisi oppia?


Johda myös digiosaamista, kuten muutakin osaamista!

Arvioi osaamista säännöllisesti ja suunnittele tämän pohjalta tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä.


Albert Einstein totesi aikanaan: ”Kukaan, joka ei ole koskaan tehnyt virhettä, ei ole yrittänyt mitään uutta.”

 

Miten voit omalla toiminnallasi vahvistavaa organisaation kokeilukulttuuria?

 • Kannustamalla digirohkeuteen

 • Olemalla digirohkea (Hyödyntämällä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia digitaalisia työvälineitä omassa työssä)

 • Sallimalla epäonnistumisia

 • Oppimalla epäonnistumisista

 • Tekemällä ennakointia ja hyödyntämällä tulevaisuusskenaarioita

 • Pitämällä huolta monitasoisesti organisaation jatkuvasta oppimisesta

 • Mahdollistamalla verkostomaista työskentelyä organisaation sisällä ja ulkopuolella

 • Kannustamalla keskusteluun ja dialogiin


Palaute: 

Oppivan organisaation kokeilukulttuurin johtaminen on mahdollistamista ja sallimista.  Kaikki yllä esitetyistä toimista edistävät organisaation mukautumiskykyä ja uudistumista.

 

 

Mitkä ovat mielestäsi 4 tärkeintä osaamista digitaalisuuden johtamisessa?

     

 • Esimerkillä johtaminen digiturvallisesti

 • Henkilöstön vastuuttaminen ja valtuuttaminen

 • Dialoginen vuorovaikutus

 • Asiakaslähtöisyys

 • Kannustaminen itsensä johtamiseen ja digirohkeuteen

 • Datan hyödyntäminen ja siitä analysoitavan tiedon käyttäminen johtamisessa

 • Ennakointitiedon hyödyntäminen ja tulevaisuusskenaarioiden tunteminen

 • Muutoksen johtaminen

 • Strategian konkretisointi toiminnaksi

 • Osaamisen johtaminen

 

Palaute: 

Valitsemasi neljä osaamisen näkökulmaa ovat sinulle oikeita ja ajankohtaisia. Mieti vielä muidenkin osaamisten roolia johtamisessa. Painotukset voivat muuttua erilaisissa tilanteissa ja ajanjaksoissa.


 

Osaamisen arviointiin on monia tapoja, kuten

 • Osaamisen viitekehykset DigComp & DigCompEdu kertovat, mitä yleisellä tasolla tulisi osata

 • Jokainen ala ja tehtävä edellyttää tarkemman osaamisen määrittelyn

 • SELFIE-työkalulla voi arvioida omaa osaamista

 • ADMIC-työkalulla voi arvioida organisaation digikyvykkyyttä 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Erika Penttilä,


Johdon valmiudet ja osaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page