top of page

Usein kysytyt kysymykset


Millaista johtamisosaamista tarvitaan digitalisaation johtamiseksi?


Digitalisaation johtaminen ei oikeastaan eroa muusta johtamistyöstä muun kuin näkökulman osalta. Osaamistarpeita ovat muun muassa osaamista digitalisaation tuomien muutosten ennakointi, strategian suuntaaminen, muutosjohtaminen sekä henkilöstön ja toimintatapojen kehittäminen.


Miksi johtajan tulisi perehtyä digitalisaation käsitteisiin ja sen merkitykseen organisaationsa strategiassa?


Digitalisaatiolla on suuri vaikutus muun muassa organisaation toimintamalleihin, asiakaskäyttäytymiseen, työtapoihin ja markkinointiin. Johtajan on ymmärrettävä, miten digitalisaatio voi muuttaa koulutuksen toteuttamista ja sisäisiä prosesseja sekä vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn. Digitalisaation integrointi strategiaan auttaa organisaatiota hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja kohtaamaan sen tuomat haasteet.


Miten johtaja voi omalla osaamisellaan edistää digitalisaation toteuttamista organisaatiossa?


Johtajan tulee omaksua aktiivinen rooli teknologisten trendien seuraamisessa ja uusien innovaatioiden tunnistamisessa. Lisäksi johtajan tulee varmistaa, että organisaation henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja koulutus digitalisaation edellyttämien työkalujen ja teknologioiden käytössä. Johtajan tehtävänä on myös luoda selkeä näkemys digitalisaation tavoitteista ja etenemissuunnitelmasta sekä motivoida ja sitouttaa organisaation jäsenet digitalisaatiomuutokseen.


Mitä hyötyä on kokeilukulttuurin luomisesta organisaatiossa digitalisaation näkökulmasta?

Se rohkaisee luovuutta, innovaatioita ja kokeiluja. Kokeilukulttuuri edistää uusien ideoiden syntymistä ja innovaatioiden kehittämistä organisaatiossa. Se mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin ja auttaa organisaatiota hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Jarmo Kröger, Erika Penttilä,


Johdon valmiudet ja osaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page