top of page

Johdanto


Tässä osiossa opitaan tunnistamaan ja arvioimaan koulutusjohdon osaamista ja valmiuksia johtaa digitalisaation muutosta. Digitalisaation johtamisosaaminen voidaan ottaa strategiasta johdettuna yhdeksi näkökulmaksi osaksi normaalia johtamistyötä. Koulutusjohdon osaamista voidaan tarkastella organisaatio- ja yksilötasolla huomioiden kokonaisvaltaisesti johtamisen näkökulmat. Koulutusjohdon vastuulla on huolehtia oman ja organisaation johtamisosaamisen kehittämisestä. 


 

Ydinasiat


Ymmärrä digitalisaation merkitys: Seuraa teknologian kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Koulutusjohdon tulee ymmärtää digitalisaation kehitys ja sen vaikutukset toimintaan. Tämä sisältää sekä teknologian tuntemuksen että sen, kuinka se voi muuttaa toimintatapoja ammatillisessa koulutuksessa.  


Strateginen suunnittelu: Digitalisaation on oltava osa kokonaisstrategiaa. Tämä tarkoittaa, että koulutusjohdon tulee huomioida digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet strategista suunnittelua tehdessään. Koulutusjohdon on osattava hyödyntää ennakointitietoa ja dataa johtamistyössä.   


Asiakaslähtöisyys: Digitaalisoituvan koulutustoiminnan ajurina ovat opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden odotukset. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja on muuttunut digitalisaation myötä. Ammatillinen koulutuksen on kyettävä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen ja tarjoamaan innovatiivisia ja joustavia ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen.  


Muutoskyvykkyys: Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio vaatii aitoja muutoksia toimintatapoihin. Koulutusjohdon tehtävä on varmistaa, että nämä muutokset tunnistetaan ja toteutetaan sujuvasti ja että henkilöstö on mukana uudistumisessa.  


Innovaatiot ja kokeilukulttuuri: Digitalisaatio luo mahdollisuuksia koulutustoiminnan uusille ideoille ja innovaatioille. Koulutusjohdon vastuulla on luoda puitteet uusien asioiden kokeiluille.  


Jatkuva oppiminen: Teknologia kehittyy jatkuvasti. Koulutusjohdon on tärkeää pysyä ajan tasalla kehityksen suunnista ja viestiä niistä tehokkaasti. Koulutusjohdon tulee luoda toimintakulttuuri, jossa uuden oppiminen mahdollistetaan. 


 

Harjoittele VR-ympäristössä!


Henkilöstön digiosaamisen johtamisen pakohuonepeli.

Onko tässä edes mitään haasteita? Käy selvittämässä VR-ympäristöön rakennetussa pakohuonepelissä, miten selviät uutena esihenkilönä päivästä, jolloin mikään ei tunnu menevän nappiin!

Pelissä pääset keskustelemaan myös työntekijän kanssa, joka ei millään haluaisi ottaa uutta järjestelmää käyttöön. Osaatko sinä vakuutella hänet?
Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Jarmo Kröger, Erika Penttilä,


Johdon valmiudet ja osaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page