top of page

Case-esimerkki: Koulutuskeskus Salpaus (www.salpaus.fi)


Kuvattu Digimaisema – valitut digitaaliset työskentelyvälineet ja niissä vaadittava osaaminen 


Koordinoitu digimentoritoiminta.  


  • Organisaatiotasoiset Digimentorit ja alakohtaiset digimentorit. 


  • Miten on resursoitu? 

    • Organisaatiotasoisilla digimentoreilla (6 henkilöä) on opetus- tai ohjaustyönsä ohelle resursoitu enemmän työaikaa digimentoritoimintaan kuin alakohtaisilla digimentoreilla. Digimentorit hakeutuivat tehtävään sisäisessä haussa.


  • Miten käytännössä tukea saa? 

    • Digimentorit tarjoavat vertaistukea monipuolisesti. Heiltä saa henkilökohtaista tukea tai heitä voi pyytää aloille ja tiimeille sparraamaan ja ohjaamaan. Digimentorit pitävät myös avoimia digityöpajoja ja osallistuvat digipedagogiikan kehittämiseen. 


  • Millaisia ovat kokemukset? 

    • Vertaiselta oppiminen on koettu hyväksi, koska ymmärretään työ ja siinä mahdolliset esiintyvät haasteet omakohtaisesti. Alakohtaisten digimentoreiden puoleen on helpompi kääntyä. Organisaatiotasoisten digimentoreiden hyödyntämistä pitää vielä kehittää.Digityöpajat ovat olleet suosittuja. Digimentorirooli on antanut myös mahdollisuuden opettajalle laajentaa omaa osaamistaan ja tuo vaihtelua omaan perustyöhön.  
Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page