top of page

Miksi digimaisemointia tarvitaan koulutusorganisaatioissa?


Digimaisemoinnin tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä digitaaliseen toimintakulttuuriin. Lisäksi tahtotilana on lisätä koulutusorganisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä rohkaista ja valmentaa ihmiset käyttämään saatavilla olevia, yhdessä määriteltyjä digitaalisia ratkaisuja. Näin ollen päästään lähemmäksi tasalaatuisempaa ja avointa digitaalista kulttuuria, joka lisää työntuottavuutta ja vaikuttaa merkittävästi myös henkilöstön työhyvinvointiin.  Digitaaliset ratkaisut muodostavat laadukkaan ja yhteneväisen digitaalisen toimintaympäristön, joka tukee yhteistyötä toimijoiden välillä. 

Miten?

  1. Rakenna digimaisema omasta oppilaitoksesta esim. vuosille: 2023-2024 tai vaihtoehtoisesti “tulevaisuusskenaario” 2024-2025.


  2. Edetkää sisäkehältä kohti ulkokehää ja tehkää myös oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä sekä benchmarkatkaa tarvittaessa muita oppilaitoksia. 

​Case Vierumäen digimaisema 2023:


Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page