top of page

Opetusosaaminen 2020-luvulla


Mitä se on?


Koulutuspolku


Ohjeistus: Määritelkää organisaatiolle digipedagogiset tasot, esimerkiksi DigCompEdu-viitekehyksen avulla https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en.  Tasojen pohjalta suunnitellaan jokaiselle henkilökohtainen kehityspolku. Suunnittelussa voi käyttää esimerkiksi digitaalisia osaamismerkkejä.  

Henkilöstöstä voidaan nimetä digimentori/-mentoreita, jotka tukevat henkilöstöä digiosaamisen kehittämisessä sekä digityökalujen haltuunotossa. Nimetylle henkilölle on hyvä määrittää myös resurssi noudatettavan TES:n mukaan.


Digimentoritoiminnan voi organisoida myös vertaistukimallina, jos se sopii organisaation toimintatapaan paremmin. Tutustu aiheeseen esimerkiksi täällä: https://digikokeilut.fi/2019/12/20/digityokalut-kayttoon-digimentorimalli-osa-organisaatiokulttuuria/. Tehkää rajaus, mitä tukea digimentori antaa ja mitkä asiat kuuluvat digituelle.  

 

 • Organisaatiotasoinen (Digipedagogisten tasojen määrittely) Vaihe 1 

 • Yksilötasoinen (Henkilökohtaisen kehityspolun suunnittelu esihenkilön kanssa) Vaihe 2 

 • Digimentoritoiminta osaamisen kehittämisessä (Lisäkorvaus: TVA-lisä ja työaikaresursointi) 

 • Digitukipalvelut: mistä ja miten saatavissa? 


Opi kokemuksista - virheistäkin oppii!


 

 • Osallistuminen kehitysryhmiin esimerkiksi oppilaitosten digitiimit  

 • Tarttuminen uusiin haasteisiin esimerkiksi digimentorit 


 Opi kollegoilta!

 • Vertaismentorointi 

 • Tiimityö  

 • Palaute omasta työstä 

 • Sisäiset omin asiantuntijoiden järjestämät koulutukset, työpajat ja webinaarit 

 • Opitaan yhdessä työtä tehden, ongelmia ratkomalla 

 • Pedagogiset kahvilat, pedagogiset iltapäivät 

 • Digimentorit, digikehittäjätiimit 


Opi koulutuksissa (formaali)

Esimerkiksi:


Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page