top of page

Hur kan en utbildningsanordnare ta hänsyn till digitalisering i sin strategi?


Definition av vision och mål

Definiera en tydlig vision och mål för att inkludera digitalisering i utbildningsstrategin. Detta ger riktning och fokus för strategins utveckling.


Forskning och analys

Undersök och analysera marknadstrender, kundbehov och konkurrenssituation ur digitaliseringssynpunkt. Detta hjälper till att avgöra vilka kompetensområden inom digitalisering som är viktiga och betydelsefulla och ger underlag för strategiplanering.


Reservera resurser

Reservera nödvändiga resurser, såsom budget och personal, för utveckling och tillhandahållande av digitaliseringsexpertis.


Skapa utbildnings- och utvecklingsprogram

Utveckla utbildnings- och utvecklingsprogram med vilka utbildningsorganisationen kan erbjuda kunderna nödvändig digital kompetens.


Intern kulturutveckling

Utveckla en intern kultur som stödjer och uppmuntrar personalen att ta hänsyn till digitaliseringen och utveckla sin kompetens inom detta område.


Mätning och utvärdering

Regelbundet mäta och utvärdera implementeringen av strategin och möjligheterna att kontinuerligt förbättra den.Digital strategi som en digital blomma (på finska)

Klicka på siffrorna för att öppna förklaringen
Organisationens digitala förmåga kan mätas och utvärderas med hjälp av verktyget Admic bland annat.


På senare tid har olika strategiska planer definierats och gjorts i företag, kommuner och läroanstalter om organisationers digitala förmåga, dess framtid, mål och genomförande. Men att definiera en organisations digitala förmåga och utvärdera den är utmanande och inga verktyg har funnits tillgängliga för detta. I synnerhet har det inte funnits något utvärderingsverktyg och mätare för att mäta läroanstalternas digitala förmåga.


I det internationella AdMiC-projektet har ett självvärderingsverktyg tagits fram, med vilken läroanstalten kan använda för att bedöma sin egen digitala förmåga. Verktyget har utvecklats speciellt för yrkesinriktade läroanstalter, men det passar säkert även för andra läroanstalter. Självvärderingsverktyget är baserat på det ramverket för digitala förmågor som utvecklats av brittiska IKE Institute ( https://ikeinstitute.org/product/digital_maturity_assessment ).


Bekanta dig med verktyget!


Källa: Marika Peltonen, Gradia

 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av: Heli Huotari, Miia MäentaustaDigitalisering i strategin

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page