top of page

Om projektet

Digikunnig (Digiosaava.fi) utvecklar kompetensen och ledningen av digitalisering inom yrkesutbildningen. Projektet involverar 77 utbildningsorganisationer runt om i Finland. Lösningarna för att utveckla kompetenser inom digitalisering innefattar nätverksverksamhet, lärande av varandra, delning av goda erafrenheter, genomförande av utbildningar samt skapandet av ett omfattande kompetenscampus. Kompetenscampuset kommer att finnas på Digikunnigs webbplats digiosaava.fi) och omfattar 33 olika ämnesområden relaterade till digitalisering inom yrkesutbildningen. Ämnena relaterar till ämnena i Undervisnings- och kulturministeriets självbedömning av yrkesutbildningens digitala förmåga, men har också utvecklats under den här mycket intressanta tiden, med hänsyn till att spridningen av artificiell intelligens nu är tillgänglig för varje medborgare.

Finansiering: 3 995 000 €

Finansiär: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projekttid: 1.1.2022 - 30.4.2024 (päätös 22.6.2022)

Koordiering: TTS Työtehoseura ry, Miia Mäentausta

Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för koordineringen på svenska

Nätverk: hankkeessa rahoitusta saa 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Samarbetsparter:: Karkki-hanke, OA-hanke, Tieto-osaava, 3D Bear Oy, VSCY Oy

Nyckelord: Ammatillinen koulutus, osaaminen, johtaminen, digitalisaatio, digiosaaminen

Projektet är en del av strategifinansieringen för yrkesutbildningen

Utvecklingsarbetet i praktiken

Vad gör vi?

Gemensamt utvecklingsarbete utförs i ett brett nätverk genom arbetsgrupper som producerar och samlar innehåll inom olika ämnesområden. Temaledarna ser till att utvecklingen av innehåll framskrider på det överenskomna sättet. Förutom utvecklingen av kompetenskampusen arrangerar vi olika evenemang och utbildningar.

Varje organisation som deltar i projektet väljer själv inom vilka ämnen de bidrar till utvecklingsarbetet. Varje organisation utvecklar samtidigt sin egen kompetens. Projektet möjliggör akuta digitala systemanskaffningar så att organisationen kan främja de åtgärder den anser vara viktiga för att främja digitaliseringen.

Projektgruppens medlemmar

Koordinaatio / projektipäällikkö: Miia Mäentausta, TTS

Koordinaatio / koordinaattori: Riikka Perälahti, TTS

Teematyöryhmä 1: Heli Huotari, Business College Helsinki

Teematyöryhmä 2: Erika Penttilä, Salpaus

Teematyöryhmä 2: Jarmo Kröger, Salpaus

Teematyöryhmä 2: Katja Arasola, Salpaus

Teematyöryhmä 3: Kai Martiskainen, Omnia

Teematyöryhmä 4: Mirva Julkunen, Winnova

Teematyöryhmä 4: Jonna Malmivuori, Winnova

Teematyöryhmä 5: Jatta Herranen, Riveria

Teematyöryhmä 5: Tuula Harinen, Riveria

Teematyöryhmä 7: Miina Morko, Sakky

Teematyöryhmä 8: Minna Haasio, Sedu

Ruotsinkielinen koordinaatio: Harriet Bystedt, Yrkesakademin

Ruotsinkielinen koordinaatio: Kim Vesterbacka, Yrkesakademin

Effekter

Varje målgruppsorganisation lär sig och vidtar nödvändiga åtgärder för att främja sin digitala förmåga och förbättra resultaten av självutvärderingen av digital kompetens på sitt eget sätt.

 

Utvecklingsområdena (8 teman) är nära relaterade till varandra och stöder integreringen av lärande- och undervisningspraxis i den digitala eran i organisationens pedagogiska och teknologiska metoder samt dess vardagliga ledning..

Målet är att förstå digitaliseringens möjligheter inom utbildningsverksamheten.

Kompetensutveckling på Skills Campus

Ämnena kopplas till åtta teman där fokus ligger på digitalisering som en del av utbildningsanordnarens strategi, mål och genomförande av strategin. Dessutom behandlas ledningen av digitaliseringsutvecklingen inom organisationen. I ämnena bedöms även digitaliseringens roll i det undervisning och handledning som utbildningsanordnaren erbjuder samt i studerandes lärande.

 

Som ett gemensamt resultat skapas också ett digital kompetenscampus som erbjuder målgrupperna aktuell och användbar information om olika ämnesområden. Materialet hjälper till att snabbt lära och förstå projektets teman och stöder planeringen och utvecklingen av digitaliseringen i organisationen

Projektnätverk

Utvecklingsarbetet omfattar totalt 77 arrangörer av yrkesutbildning.

Työtehoseura ry

Ahlmanin koulun Säätiö sr

Ammattiopisto Luovi Oy

Axxell Utbildning Ab

Careeria Oy

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Etelä-Savon Koulutus Oy

Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry

Helsingin kaupunki

Helsinki Business College Oy

Hevosopisto Oy

Hyria koulutus Oy

Hämeen ammatti-instituutti Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.

Kajaanin kaupunki

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys r.y.

Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y.

Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr

Kirkkopalvelut ry

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kouvolan Ammattiopisto Oy

KSAK Oy

Live-säätiö sr

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon Koulutus Oy

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.

Management Institute of Finland MIF Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Optima samkommun

Marttayhdistysten liitto ry

Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Perho Liiketalousopisto Oy

Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä

Rakennusteollisuus RT ry

SASKY koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Savon Koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 

Taitotalo

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr

Tampereen kaupunki

Tanhuvaaran Säätiö sr

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr

Turun kaupunki

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Vaasan kaupunki

Vantaan kaupunki

Varalan Säätiö sr

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

Styrgrupp

Medlemmar i styrgruppen

Miia Mäentausta, koulutuspäällikkö, TTS (Digiosaava-hankkeen projektipäällikkö)

Maarit Tenkula, koulutusjohtaja, TTS

Merja Sjöblom, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE

Marja Heinimäki, toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Mirja Hannula, johtava asiantuntija, EK

Anne-Maria Korhonen, tutkijayliopettaja, HAMK Edu

Lotta Pakanen, lehtori, OAMK ammatillinen opettajakoulutus

Sanna Brauer, johtaja, OSAO kampus 2030 -hanke

Nenna Kaunisto, Operation Manager Europe, 3DBear Oy

Minna Taivassalo, opetusneuvos, Opetushallitus

Tomi Kytölä, erityisasiantuntija, OKM

Victor Nyberg, erityisasiantuntija, OKM

Riku Granat, toimitusjohtaja, Varala.fi

Markus Oedewald, apulaisrehtori, Mercuria

Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Heikki Virtala, toimialapäälikkö, Keuda

Peter Pahlman, asiantuntija, AMKE ry

Styrgruppen träffas 5-6 gånger under projektets gång.

bottom of page