top of page

De digitala utbildningskorten som utarbetats av Finansministeriet fungerar som ett bra verktyg för att styra diskussionen om digitalisering

  • Kom överens med ledningen om att hålla den digitala workshopen i god tid

  • Rekommendationen är att samlas i samma utrymme för att säkerställa fokus - vid behov kan workshoppen även ordnas på distans

  • Kom överens med ledningen om vilka delområden som ska diskuteras i workshopen och vilka som är målen för diskussionen

  • Reservera minst ca 2 timmar / behandlat område för verkstaden

  • Avsnitt 1-2 är särskilt lämpliga för ledning, men du kan också välja frågor från olika delområden efter behov

  • Strategi och verksamhetsplanering (6 frågor).

  • Ledarskap och ledning (6 frågor).

Digitala träningskort - Valtiolla.fiSe även videon hur du kan arrangera en digital utbildning (på finska)


Digital verkstad, Liisa Metsola - Digiosaava.fi (Youtube)

 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Heli Huotari,


Digitalisering i strategin

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page