top of page

Bekanta dig med fallstudiernaFallstudie: Fastställande av störningens omfattning


Läraren håller en hybridklass för studerande. Arbetet i en nätbaserad lärmiljö avbryts oväntat. Läraren börjar ta reda på problemet genom att först fråga de närvarande studerande om de står inför samma problem. Han ber även distansstuderande att anmäla eventuella störningar. Läraren märker snabbt att bara några av studerande upplever avbrott. Efter det ber han studerande kontrollera sin internetuppkoppling och starta om sina enheter. Samtidigt kontrollerar läraren funktionaliteten i lärplattformen med olika webbläsare och enheter. I slutändan är problemet lokaliserat till en konfigurationsändring som orsakar problem med vissa webbläsare. Läraren instruerar studerande att använda en annan webbläsare och fortsätter lektionen utan avbrott.


 

Fallstudie: Vad krävs för framgångsrikt distansarbete?


"När Tomi bytte till distansarbete förstod han nätverksanslutningens centrala roll. Tomi kontrollerade nätverksanslutningens kapacitet och drog slutsatsen att den krävde en uppdatering, eftersom andra familjemedlemmar kanske använder samma nätverk samtidigt. Genom att öka kapaciteten på anslutningen säkerställde Tomi smidigheten i arbetet.

Arbetsgivaren förser honom med nödvändig utrustning och Tomi ser till att den är tillgänglig och fungerar. Säkerheten oroade Tom och han satte sig in i arbetsgivarens riktlinjer för informationssäkerhet för distansarbete. När han arbetar följer Tomi instruktionerna.

Av applikationerna visade sig särskilt arbetstidsuppföljning och projektledningsverktyg och samarbetsplattformar vara ovärderliga. Med deras hjälp höll han sig organiserad och uppdaterad om sina uppgifter.

Senare ägnade Tomi också uppmärksamhet åt ergonomin och skaffade en bättre stol och ett justerbart skrivbord. Han förstod också vikten av arbetsmiljön, skapade en lugn och inspirerande hörna i sitt hem där det var lätt att koncentrera sig. Genom att kombinera dessa element hittade Tomi balans och effektivitet i sitt distansarbete och njöt av den flexibilitet det ger."


Anslutningar, enheter, mjukvara

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page