top of pageBekanta dig med dessa!


Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) – GDPR är en EU-omfattande förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter i EU. Det är den viktigaste källan till dataskyddsrelaterad lagstiftning i EU.


Dataombudsmannens byrå - Dataombudsmannens byrå är den finska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för dataskyddsfrågor i Finland. Dess webbplats ger mycket användbar information om dataskydd och behandling av personuppgifter.


European Data Protection Supervisor (EDPS) – EDPS är EU:s oberoende dataskyddsmyndighet som övervakar dataskyddet för EU:s institutioner och organ. Dess webbplats ger information om dataskyddshantering i EU.


Dataskyddslagen (1050/2018) – Dataskyddslagen är Finlands nationella lag som kompletterar GDPR i Finland. Den innehåller mer detaljerade regler om behandlingen av personuppgifter i Finland.


Dataskyddsguiden som publiceras av UBS diskuterar utförligt ämnen relaterade till dataskydd och behandling av personuppgifter.


Testa säkerheten i ditt egna digitala arbete- DVV:s kompetensmärke (på finska)


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Dataskydd

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page