top of page

Virtuell personaldag


Suomen Yrittäjäopisto arrangerade en virtuell personaldag under pandemitiden för att öka och främja gemenskap, samarbete och informationsflöde mellan enheter och enskilda personer (video på finska).


Fundera på följande frågor:

  • Hur kan Yrittäjäopistos fallstudie tillämpas i din egen läroanstalt?

  • Vilka möjligheter och hot är förknippade med virtuella och live personaldagar?

  • Vilka andra åtgärder kan göras i läroanstalter för att öka den virtuella personalens samhörighet?


Digitalisering i kommunikationen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page