top of page

Respons om digitala utbildningstjänster - grundläggande frågor


Organisationen samlar systematiskt in respons om utbildningstjänstens kvalitet och utnyttjandet av digitala möjligheter i utbildningen, även med beaktande av jämlikhet och likabehandling. Den mottagna responsen används i utvecklingen av utbildningstjänster tillsammans med tjänstedesign.


Saker att beakta när du samlar in respons


  • Vad är relevant respons?

  • Vad frågas i responsen och varför?

  • Hur samlas respons in?

  • Vem samlar in respons?

  • I vilka skeden av studierna samlas respons in?

  • Hur säkerställer man att respons samlas in från alla kundgrupper?

  • Hur ser vi till att responsen når alla aktörer? Vem har rätt att läsa responsen?

  • Hur hanteras återkopplingar?

  • Hur beslutas åtgärder utifrån den respons som erhålls?

  • Hur följs och mäts utvecklingsarbetet, måtten?


Respons på digitala utbildningstjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page