top of page

Vad bör man lära sig av detta?


Det övergripande arkitekturarbetet är viktigt för att stödja implementeringen av strategin, för att hantera förändringar och vad gäller fungerande och användbara IT-tjänster.

 

Den övergripande arkitekturen erbjuder ett sätt att implementera strategin och förverkliga digitalisering. Övergripande arkitektur eller företagsarkitektur (på engelska Enterprise Architecture eller EA) är ett sätt att utveckla verksamheten i en organisation som helhet, som tar hänsyn till både processer, informationssystem och de teknologier som stödjer dem, till exempel IT-infrastruktur .

 

Syftet med övergripande arkitekturarbete är att utveckla verksamheten i organisationen som helhet, där helhetens delar stödjer varandra. Den sammanför organisationens strategi, mål och teknik på ett sätt som inte är möjligt i tänkande som bara fokuserar på enskilda områden. Slutresultatet av arbetet är en helhet där de olika områdena stödjer varandra. I praktiken bidrar övergripande arkitektur arbetet därför till att genomföra strategiska mål. Förändringsledning kan implementeras i övergripande arkitektur arbetet genom att beskriva förändringen på alla olika nivåer av övergripande arkitektur, så att effekterna syns och verksamheten och eventuellt införande av teknik kan ske på ett planerat sätt och utan avbrott.

 

Delområden för förmågor är:

  1. Läroanstaltens datareserver (resurser)

  2. Verksamhetsmodeller

  3. Processer

  4. Kompetens

 


Överväg:

Vilka är din organisations centrala förmågor och hur kan de identifieras?

Vilka förmågor bör utvecklas, antingen ur ett strategiperspektiv eller en tjänst?

Vad skulle man kontrollerat kunna avstå från?

Är de nuvarande förmågorna tillräckliga, kan de nuvarande användas för befintliga eller de senaste tjänsterna?

Vilka externa förmågor har din organisation?

Hur kan förmågornas mognadsnivå bedömas?

(naturligtvis kan du göra flervalsuppgifter för de tidigare)

 

 

 

Vad är fördelen med ett värdeförslag relaterat till aspekter av socialt ansvar (välj fler)?

· Förbättrar organisationens image och rykte

· Gör organisationen mer attraktiv för personal och studerande

· Gör organisationen till en mer attraktiv partner

· Organisationen är en mer meningsfull arbetsplats, engagemanget hos personalen ökar

· Förmågor utvecklas

· Arbets- och studerandehälsan förbättras

· Det hållbara handavtrycket förstärks


Utbildningsarrangören överväger värdeförslag relaterat till socialt ansvar från sina egna utgångspunkter och det fanns ingen definierad ram för det. Så, beroende på värdeförslaget, kan alla saker som nämns ovan vara dess fördelaktiga aspekter.

 

Bekanta dig med länkarna nedan som tilläggsinformation, om hur andra utbildningsanordnare tar hand om socialt ansvar (på finska):

https://sskky.fi/kuntayhtima/yhteiskuntavastuu/

Sataedu - utbildning med starkt socialt ansvar

Resurser och förmåga att förnya sig

Ämne 2 - Grundläggande frågor

Ämne 2 - Grundläggande frågor

Ämne 2 - Förmågor

Ämne 2 - Förmågor

Ämne 2 - Ledning av lärande

Ämne 2 - Ledning av lärande

Ämne 2 - Fallstudier

Ämne 2 - Fallstudier

Ämne 2 - FAQ

Ämne 2 - FAQ

Ämne 2 - Länkar

Ämne 2 - Länkar

Ämne 2 - Vad lärde du dig?

Ämne 2 - Vad lärde du dig?

bottom of page