top of page

Kriterier för god handledning


God handledning tillhör alla studerande och handledning genomförs som ett samarbete mellan dem som arbetar i skolan och läroanstalterna. Kriterierna för god handledning är ett verktyg för att utveckla och verifiera handledning i skolors och läroanstalters föränderliga lärande- och verksamhetsmiljöer.


Utbildningsstyrelsen har tagit fram kriterier för god handledning , som ska vara vägledande för alla ledare vid utbildningsanordnare och lärare vid planering och genomförande av handledning i en läroanstalt. 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Jouko IgnatiusDigiympäristön tuki ja ohjausStöd och handledning i digitala miljöer

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page