top of page

Stöd och handledning av hög kvalitet


Studiehandledning och -stöd bör även beaktas i digitala lärmiljöer. Arbetssätten för handledning och stöd kommer att förändras mycket under de kommande åren. De blir också mer och mer obundna till tid och plats och därför är det extra viktigt att tänka på hur stöd och handledning når alla studerande som behöver det, från ansökan till uppföljande handledning efter examen.Studie- och karriärvägledning för onlinestuderande (thinglink.com). På svenska via denna länk

 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Jouko Ignatius, Sanna LappalainenStöd och handledning i digitala miljöer

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page