top of page

Fallstudie Ansvarige lärares arbetsbord vid Sampo


Lärarna vid Ammattiopisto Sampo fick inte den information de behövde om den grupp studerande som de ansvarade för.

 

I Sampo utvecklades Ansvarig lärares skrivbord, med vilken ansvarig lärare kan få en helhetsbild av studerandes studierna. Skrivbordsinformationen kommer från Sampos datalager, där information importeras från andra system som Sampo använder.

 

Infromation från datalagret överförs till Power BI-arbetsytan, där en rapport som kallas ansvarig lärares skrivbord skapas från datan. Ladda ner rapporten här (på finska)
 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Mikko Pöllönen och Niko Kyllönen

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page