top of page

Självvärdering i yrkesprov


SWOT före yrkesprovet:Styrkor: I vilka delar av yrkesprovet klarar jag mig bra? Varför?

Svagheter: Vilka delar av yrkesprovet kanske jag inte är särskilt bra på? Varför?

Möjligheter: Hur kunde kunskaper och färdigheter fortfarande utvecklas inför yrkesprovet?

Hot: Vilka saker/situationer kan hindra yrkesprovets genomförande?


Se videon om själv- och kamratutvärdering i yrkesprov (på finska) 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad avStuderandes själv- och kamratutvärdering

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page