top of page

1. Vad är lärandeanalytik?


I yrkesutbildningen samlas mycket information om lärande, som skulle vara bra att använda för allas behov. Lärandeanalytik är insamling, mätning, analys och rapportering av information relaterad till lärande. Lärandeanalytik kan användas för att främja lärande, stödja undervisnings- och handledningspersonalens arbete och hjälpa organisationen att utvecklas.


Vad betyder lärandeanalytik?


2. Ytterligare material:


Allmänt

Lärandeanalytik som en superkraft i yrkesutbildningen . Projektet Lärandeanalytik (OA hanke).

Referensram för lärandeanalytik : God praxis vid införande och användning av lärandeanalytik Utbildnings- och kulturministeriets publikationer 2024:8. Observ era de 15 bästa tipsen från ramverket för lärandeanalytik (sid. 24)

Datakunnig från starten av Eduuni-projektet (på finska)


Användbart material för läraren

Lärandeanalytik som en superkraft i yrkesutbildningen 

Se särskilt kapitel 2-3 och 7.


Notera också

bilaga 3 Bedömningsverktyg för att identifiera lärarens kompetens och

bilaga 4 Utbildningsmaterial som stöder lärarnas kompetensutveckling


Användbart material för förvaltningen

Lärandeanalytik som en superkraft i yrkesutbildningen 


Notera också

bilaga 5 Utvärderingsverktyg för ledningens kunnande och

bilaga 6 Utbildningsmaterial som stöder ledningens kompetensutveckling


Lärandeanalytik

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page