top of page

Lärandeanalytik – för vem?


Olika användargrupper av lärandeanalytik

 • Lärandeanalytik erbjuder studerande information hen själv och stödjer studerande i att planera sina studier och utveckla sina kunskaper och studiefärdigheter.


 • Lärandeanalytik hjälper lärare och handledare att följa utvecklingen av studerandes färdigheter och slutförandet av deras studier, samt stödja studerandes arbete. Dessutom hjälper det till att utvärdera och utveckla undervisning och handledning.


 • Lärandeanalytik stöder ledningen (av utbildningsanordnaren/läroanstalten) i utvecklingen av utbildningen och beslutsfattande genom att erbjuda information om lärprocesser.


 • På nationell nivå används lärandeanalytik genom att följa upp läget gällande kompetens för olika utbildningsområden och examina och jämföra den med arbetslivets kompetensbehov.


 

Varför lärandeanalytik?


Lärandeanalytik för med sig många möjligheter för utveckling av lärande, undervisning och handledning, samt för att förbättra processer. Den snabba utvecklingen av avancerade algoritmer, språkmodeller och artificiell intelligens ger nya och aldrig tidigare skådade möjligheter att använda lärandeanalytik i yrkesutbildningen.

Fördelarna med lärandeanalytik kan till exempel vara:

 • Varje studerande har en individuell lärprocess - lärandeanalytik gör att lärande kan anpassas både metodiskt och innehållsmässigt för att bättre möta varje studerandes individuella behov.


 • Behov av handledning och stöd identifieras i tid - med lärandeanalytik kan behoven av handledning och stöd identifieras i ett tidigt skede, så att pedagogiska stödinsatser kan riktas i tid och effektivt.


 • Lärandeanalytik är transparent - det beskrivs för användaren hur lärandeanalytik fungerar och vilken data som samlas in och bearbetas.


 • Lärandeanalytik stöder gemensamt lärande - lärandeanalytik stöder lärande tillsammans med andra studerande.


 • Den information som erhålls genom lärandeanalytik ökar effektiviteten i utbildningen - på basis av den information som produceras av lärandeanalytik kan undervisning och handledning nås på ett sådant sätt att varje studerande får det stöd hen behöver och får bästa möjliga kunskap och kompetens som behövs för framtida arbetsliv och samhälle.


 • Den information som erhålls genom lärandeanalytik ökar utbildningens effektivitet - baserat på den information som produceras av lärandeanalytik kan undervisning och handledning samt andra resurser riktas så korrekt och effektivt som möjligt - till exempel för att främja godkända studier och minska avhoppen.


 • Informationen som erhålls genom lärandeanalytik ökar effektiviteten i utbildningen – med hjälp av den information som produceras av lärandeanalytik kan resurser riktas så att de får största möjliga effekt.


 • Studerande kan se och använda information relaterad till sitt eget lärande (Lärandets egendata) - Studerande kan se och använda data som samlats in om hen. Studerande kan också överföra sina uppgifter till användningen av olika onlinetjänster om hen så önskar.


 • Analytik ökar motivation och mening i studier.Det är viktigt att lärandeanalytik inte leder till ökad registrering, utan snarare bör den stödjas av infrastrukturen genom att automatisera insamlingen och utnyttjandet av nödvändig information.


 

Uppdaterad

Skapad av

Lärandeanalytik

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page