top of page

Fallstudie: En digital folder för introduktion av medarbetare, vikarier och studerande


År 2021 introducerade Päijät-Tavastland Apilakadun asumispalvelut en digital introduktionsfolder för att säkerställa att nyanställda, vikarier och studerande som förvärvar kunnande genom lärande i arbetslivet får högkvalitativ och konsekvent introduktion.
 
Personalen fick en gemensam tid att planera innehållet i foldern, varefter innehållet samlades i en för personalen bekant lärmiljö. I genomförandet konstaterades att introduktionsfoldern inte helt kan ersätta den personliga introduktionen.

Mer information i den digitala orienteringsfoldern om Mervi Kärkkäinens examensarbete 2021 vid LAB Yrkeshögskola (på finska). 

Fallstudie: Stödja den digitala kompetensen hos studerande som behöver krävande särskilt stöd i arbetslivet


Lärarna på Kiipula lärde sig om användningen av olika digitala verktyg i handledning och stöd för studerande som behöver krävande särskilt stöd.

Lärarna fick stöd av digitala entusiaster om hur man vägleder studerande med särskilt stöd att göra digital portfolio och CV. Snart delade lärarna med sig av sina kunskaper om specialpedagogik och digital undervisning även till andra. Genomförandet var en del av yrkesläroanstaltens interna Digi-työtavaksi projektet, som UKM finansierade åren 2018–2020.

Mer info (på finska):


Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja Matleena Laakso: Portifolioita ja CV-ideoita


Kiipulan Digi työtavaksi -video


 

Uppdaterad 10.4.2024

Skapad av Niko Kyllönen


Studerandes digitala kompetens i arbetslivet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page