top of page

Uppgift 2: Utbildningsansvarig

 

Uppgift:

Utbildningschef Leo har fått en önskan från lärare Pirkko om att skaffa ett digitalt uppgiftpaket lämpligt för hennes egen undervisning. Vad ska Leo ta reda på om upphandlingsprocessen?


Prioritera Leos handlingar med det viktigaste först:


 • Säkerställa att innevarande års upphandlingsbudgetar är tillräckliga

 • Säkerställa verksamheten i enlighet med upphandlingsanvisningar

 • Ta reda på andra lärares användningsbehov för samma material

 • Bedömning av kostnadskonsekvens

 • Beslutar om en eventuellt prisjämförelse

 • Säkerställa nödvändiga licensvillkor och GDPR-krav från IT

 • Ta ett upphandlingsbeslut


 

Varje alternativ på ordningen är korrekt.

 

Respons på alla val : Ett bra upphandlingsförfarande kräver övervägande av alla de punkter som presenteras. Ordningen av betydelse är situationsbetingad och beror på varje organisations egna prioriteringar.


Ladda ner guiden Upphandlingsprocess och ansvar i ordning (Drive) på finska

Ladda ner guiden Fasbeskrivning av upphandlingsprocessen (Drive) på finska

Centrala perspektiv gällande anskaffning av digitalt material eller tjänster ses över med hjälp av arbetsuppgifter och processer vid Taikasalo ammattiopisto.

Fundera på hur du kan utveckla din egen läroanstalts upphandlingsförfarande?

Hitta din uppgift (på finska):
Uppgift 1: Lärarens idé

 

Uppgift:

 

Läraren Pirkko har hittat ett digitalt uppgiftspaket som stödjer examensgrunderna och det nya sättet att genomföra utbildning i flerform. Hon gör ett upphandlingsförslag till Leo, utbildningsansvarig.

 

Vad tycker du är det viktigaste som Pirkko bör tänka på när man gör ett upphandlingsförslag? Varför?


 1. Stödjer materialet pedagogiska lösningar för undervisning?

 2. Ska materialet skaffas som en helhet eller bara en del av det?

 3. Uppfyller materialet kriterierna för tillgänglighet?

 4. Stöder materialet olika undervisningssituationer och olika studerande?

 5. Kan materialet integreras i olika digitala lärmiljöer?


 

 

Alla svar är korrekta.

 

Respons för alla val: Motiveringar för ett upphandlingsförslag är vanligtvis specifika från fall till fall. I anskaffningsprocessen ser läraren dock i första hand till att det läromedel som används hjälper studerande att uppnå en kunskapsbas som uppfyller kraven på yrkesskicklighet enligt examensgrunden, oavsett hur utbildningen genomförs.Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page