top of page

Processen att producera digitalt läromedel (på finska)
Berättelse


Arbetssätten för att ta fram digitala läromedel Stephen har en bra idé till en ny kurs, men vet inte riktigt hur han ska gå till väga. Pirkko råder att det finns en bra process för detta. "Väl planerat är halvt gjort" skrattar Leo.

Allmän beskrivning


En välfungerande lärare producerar tillgängligt digitalt läromedel med hjälp av redan befintligt, delat material. Bra och flexibla produktionsmetoder har utvecklats tillsammans med studerande och personal, så materialet och arbetssätten tjänar både skaparen och användaren bäst. Med hänsyn till användningsmöjligheterna och etiska utmaningar för applikationer baserade på artificiell intelligens.


Paketet är uppdelat i tre delar:

 • Organisationen har rutiner för att ta fram digitalt läromedel

 • Kvalitetskriterier

 • Tillgänglighet

 • Att använda artificiell intelligens som en del av lärandetBerättelse (på finska)

Ramberättelse öppen (Google Drive) på finska

Grundläggande frågor


Tillgängligt digitalt läromedel tas fram med hjälp av redan befintligt, delat material.


 • Instruera personal i produktion och gemensam användning av digitalt läromedel.

 • Medel och åtgärder för att utveckla kompetens och resurser för att producera digitalt läromedel.

 • Bra och flexibla produktionsmetoder har utvecklats tillsammans med studerande och personal.

 • Kriterier för högkvalitativt lärande på nätet och sätt att producera digitalt läromedel av hög kvalitet.

 • Det tillgängliga materialet tjänar både författaren och användaren bäst.

 • Låt oss lösa och bestämma hur vi ska sköta tillgängligheten och vems ansvar det är.

 • Användningsmöjligheterna och de etiska utmaningarna för applikationer baserade på artificiell intelligens beaktas.

 • Låt oss lösa och bestämma hur fördelarna och utmaningarna med tjänster och applikationer baserade på artificiell intelligens ska införas och beaktas.


Berättelse (på finska)Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page