top of page

Du kan också göra uppgiften här med formuläret. Projektet Digiosaava.fi samlar inte in respondenternas personliga eller andra uppgifter.

När du har sparat svaren klickar du på knappen "Granska frågor" för att se de korrekta svaren med motiveringar.

Reflektionsuppgifter


För lärare : Du får en bra idé för en ny kurs. Vet du hur du ska börja?

För ledningen: Vilken typ av material ska läroanstalten producera själv?


En svarsmeny i tre steg för varje påstående: uppfyllt, delvis uppfyllt, inte uppfylltHur förverkligas detta i din organisation?

  1. Vår läroanstalt har definierat kvalitetskriterier för nätlärande.

  2. En implementeringsmodell har tagits fram för uppföljning av genomförandet av kvalitetskriterier.

  3. Undervisningspersonalen känner till kvalitetskriterierna för nätlärande på vår läroanstalt.

  4. Vår läroanstalt har definierat resurser för produktion, underhåll och utveckling av nätlärande.

  5. Vår läroanstalt erbjuder tekniskt och digitalt pedagogiskt stöd för att planera och producera nätlärande.Respons

ges 2 p.

ges delvis 1 p.

ges inte / kan inte svara 0 p.


Slutresultat enligt poäng:

9-10 s. Utmärkt! Ledningen av nätstudiernas kvalitetsarbete är en bra modell på din läroanstalt.

5-8 s. Det går bra att fortsätta här . Du har redan tagit bra steg för att stödja implementeringen av högkvalitativa nätstudier. Via dessa material kan du ta nästa utvecklingssteg.

0-4 p. Nu är det dags att börja jobba . Det finns verktyg för att leda kvalitetsarbetet av nätstudier i dessa material.


Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page