top of page

Saku Tuominen - YouTube (på finska)

Försökskultur, fundera på vad du kan ge upp i ditt liv
 

Fem steg till försöksverksamhet

Utbildningsstyrelsen fem steg för en försöksverksamhet - 1. Skaffa vänner! | Utbildningsnämnd ( oph.fi ) på finska


 

Utbildningsstyrelsens webbplats för försöks- och utveckling

Försök och utvecklingsverktyg | Utbildningsnämnden ( oph.fi ) . Verktyg även på svenska.


 

Sitra

Latattava-Sitras rapport om strategiska experiment (på finska)


 
Utveckla & experimentera

Verktyg för utveckling och försök Genom att experimentera med utvecklingsverktyg ( kehitaskokeillen.fi ) på finska


 


Kommunförbundet

Kokeiluluotsi i kommunförbundet - en guide för anhängare av experiment | Kuntalitto.fi (Google Drive).

Guiden hjälper att pilotera försök för att få bättre resultat och att undvika försökens värsta fallgropar. Guide även på svenska.


 
Sitra & strategi

Sitras rapport om strategiska försök, deras funktionsmekanismer och medel för att främja en försökskultur. Surveys77.pdf ( sitra.fi ) (Google Drive) på finska


 

Uppdaterad 4/8/24Ledning av utveckling

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page