top of page

Fallstudie Utveckling av data-analytik vid Palvelualan Opisto i Kuopio


Paok har redan implementerat Power BI visuell rapportering som ett verktyg för informationsledning. Under Digikunnig projektet har mer rapportering tagits fram, målet har även varit att få mer kompetens inom organisationen i att använda Power BI-miljön.

Information för Power Bi-miljön samlas in automatiskt från Primusregistren med hjälp av PrimusQuery och genom att själv plocka den från Utbildningsstyrelsens informationstjänst Vipunen. Önskad data importeras först till Excel-filer på en dator som är reserverad för Power BI-användning, med hjälp av Primus Query-överföringar. Därefter ändras data i önskat format till tabeller och diagram med hjälp av programmet Power BI Desktop. Slutligen distribueras den önskade rapporten till Power BI Service molntjänst för visning.


I utvecklingen av Power BI har vi använt oss av en expertorganisation, med vilken vi uppdaterat och förenklat den tidigare skapade PrimusQuery och förfinat krypteringen relaterad till dataskydd. Efter detta planerades dataöverföringar att fungera automatiskt. En PowerShell-automationslösning användes för automatiseringen och expertens yrkeskunskap användes för att skapa kommandoraderna. Vi lärde oss också av experten hur man skapar rapporter i Power BI-miljön och tillsammans byggde vi ny visuell rapportering för vår organisation.

Power BI-utvecklingsarbetet fortsätter i vår organisation. Just nu pågår arbetet med hållbar utveckling – Power BI-rapportering, som illustrerar läroanstaltens hållbara utvecklingsmått, såsom mängden producerat avfall och förbrukningen av el, vatten och värme.


Power BI-miljön är ett utmärkt sätt att föra viktig information i realtid till samma plats och i en lätt jämförbar och illustrativ form. Rapporterna är tydliga och lätta att använda och de fungerar i organisationen för att stödja ledningen med information. 

Uppdaterad 8 april 2024

Skapad av


Informationsledning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page