top of page

Vad bör man lära sig av detta?


  • För det första ska ledning bygga på kunskap! Men den information som ligger till grund för ledning och beslutsfattande ska vara av hög kvalitet, uppdaterad och rätt information ska finnas tillgänglig.


  • Så låt oss prata om att leda genom information och att ledning av information.


  • Informationsledning innefattar system där information samlas in och sammanställs till rapporter.


  • Att leda information är utnyttjandet av denna information, vilket bör beaktas i processer och strategi.
 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av

Informationsledning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page