top of page

Verktyg och exempel för att kartlägga och utvärdera kompetensSELFIE-verktyg


SELFIE Pedagogiskt verktyg är ett omfattande verktyg för självbedömning av den digitala kompetensen hos studerande, lärare och utbildningsledning. SELFIE fokuserar på lärande snarare än teknik. Således undersöker den alla dimensioner av skolan: skolstrategier; praxis för undervisning, lärande och bedömning; teknisk och fysisk infrastruktur; läroplaner och studerandes erfarenheter. I praktiken registreras först utbildningsorganisationen och de nödvändiga inställningarna görs. Därefter kan du skapa läroantaltsspecifika frågor för reflektion i verktyget. Efter detta görs enkäten/självvärderingen av utbildningsledningen, lärare och studerande.


Kolla in SELFIE-verktygets egen hemsida här (på finska)


 

Fallstudie Savon ammattiopisto digitala kompetenskartläggning (på finska)


Med Sakkys lärarkårs digitala kompetenskartläggning kan du få idéer om hur kompetenskartläggningen är uppbyggd utifrån den kompetens som krävs i uppgiften.

Digital kompetensundersökning för lärare


Bild från Savos professionella högskolas digitala kompetenskartläggning

 

Fallstudie Personalens digitala kompetensmärken som mått på minimikompetens i Sataedu (på finska)

 

Sataedu ville se till att alla förstod de nödvändiga minimikunskaperna på samma sätt. För att stödja gemensam förståelse skapades digitala kompetensmärken. Kompetensmärken är relaterade till tre väsentliga färdigheter i Sataedus digitala miljö: att använda Teams, att spara och dela filer och att använda Moodle.Diagram över personalens digitala kompetensmärken som minimikompetensmått på Sataedu

 

Fallstudie Itä-Suomen liikuntaopisto ISLO: att definiera behoven av att öka kompetensen hos en liten läroanstalt


Det finns färdiga plattformar för att kartlägga och definiera personalens digitala kompetens, till exempel Selfie-verktyget. Det kan dock hända att färdiga verktyg inte helt uppfyller organisationens behov, eller så vill organisationen styra kartläggningen och definitionen av digital kompetens i en annan riktning än vad verktygen erbjuder. Nedan hittar du ett exempel på att kartlägga och definiera digital kompetens.

ISLO genomför en omfattande kompetensundersökning (=webropolundersökning) av pedagogisk kompetens på nätet för lärarkåren, och utifrån dessa erbjuds gemensamma utbildningar i ämnen för vilka det behövs kompletterande utbildning. Till exempel applikationer som aktiverar interaktiviteten av onlineundervisning, teknisk användning av Teams osv.


Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page