top of page

Pedagogiskt stöd för personal stöder utvecklingen av undervisnings- och metodkompetens hos personal


Nedan ges exempel på hur personalens undervisnings- och metodkunskaper kan stödjas i organisationer på ett mer systematiskt och styrt sätt.


 1. Resurser för utveckling och deltagande

  T.ex. digitala team för att öppna utövandet av digital strategi


 2. Digital buffé

  Utvecklingsprojekt och experiment presenteras på den digitala buffén


 3. Redigering av lärarens uppgiftsbeskrivning

  Genom att redigera uppgiftsbeskrivningar kan läraren ta på sig till exempel rollen som handledare i arbetsgemenskapen


 4. Kollegialt stöd

  1. Roller för kollegialt stöd i arbetsgemenskapen, t.ex. digimentorer som lärstödstjänster, uppgiftsbaserat vardagsstöd i organisationen efter behov

  2. Digitala mentorer i utveckling och spridning av digital kompetens bland undervisnings- och handledninghspersonal

  3. Digital ninjagrupp och utvecklarlärarforum (lanserar den digitala pedagogikmanualen i praktiken)


 5. Utbildningar

  T.ex. lärarutbildningar och olika digitala kompetensmärken


 6. Teknisk support

  Teknisk support hjälper till med vardagliga tekniska problem

  Digituki - kompetens för stödgivaren (på finska)

Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page