top of page

Vad ska man lära sig?Fråga 1: Varför behöver en arbetsplatshandledare digital kompetens?

Välj de tre alternativen som du tycker är viktigast. Diskutera dina val med ditt team.

 

 1. För att bekräfta vanliga arbetssätt och spelregler.

 2. För kommunikation mellan studerande och arbetsplatshandledare.

 3. Att förbättra studerandes arbetslivskompetens.

 4. För kommunikation mellan arbetsplatsledaren och läraren.

 5. För att ge arbetslivsrespons.

 6. För dokumentation av respons och utvärdering.

 7. Att utveckla och fördjupa sin egen kompetens.


Respons:

Alla alternativ du angav är relevanta och viktiga. Deras ömsesidiga betydelse beror på läroanstalt, organisation och tid. 

Fråga 2: Hur kan utbildningsanordnaren stödja utvecklingen av arbetsplatshandledarens digitala kompetens?

Diskutera i teamet hur utbildningsanordnaren effektivt kan stödja tillväxten av arbetsplatshandledarens digitala kompetens och vilka av alternativen som kan vara de mest effektiva strategierna för din organisation.


 1. Genom att anordna regelbundna utbildningar om digitala verktyg.

 2. Genom att erbjuda läromedel och kurser online.

 3. Erbjud möjligheter för arbetsplatshandledare att träffas på olika sätt

 4. Genom att organisera ett kollegialt mentorsprogram (digitalt eller live) med erfarna handledare.

 5. Genom att rekommendera utbildningar och seminarier inom temat.

 6. Genom att uppmuntra utvecklingen av egna digitala färdigheter

 7. Använda digitala utvärderingsverktyg för att följa med handledarens färdigheter.Svar: Kom ihåg att alla svarsalternativ kan vara viktiga och tyngdpunkterna kan variera beroende på organisationens behov. Ett flexibelt och mångsidigt förhållningssätt kan vara nyckeln till framgångsrik utveckling av digital kompetens.
 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av

Arbetsplatshandledares digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page