top of page

Digitalisaatio-osaamista
ammatillisessa koulutuksessa

Digiosaava.fi tähtää ammatillisen koulutuksen digitalisaatio-osaamisen ja -johtamisen kehittämiseen. Osaamisessa keskitymme erityisesti digitalisaatio-osaamisen ja sen johtamisen kehittämiseen 29 aihealueessa. 

Sivustolta löydät myös tietoa hankkeesta, koulutuksista, tapahtumista sekä laajan osaamisen kehittämisen tietokokonaisuuden!

kuvituskuva

Viimeisimmät uutiset

 

Sivusto tarjoaa ammatillisen koulutuksen henkilöstölle (myös johdolle) tietoa, työkaluja ja esimerkkejä digitalisaation hyödyntämisestä koulutusliiketoiminnassa.

 

Sivuille on koottu aineistoa tärkeistä aiheista, joista osa kohdentuu enemmän koulutusjohdon suuntaan ja osa taas opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 

  • Mitä aiheesta pitäisi tietää ja osata

  • Miten organisaatiossa suositellaan toimittavan

  • Minkälaisista case-esimerkeistä voidaan hakea vertaisoppia

  • Työkaluja asioiden edistämisen helpottamiseksi / tehostamiseksi

  • Mistä lähteistä kannattaa hakea lisätietoa

  • Yleisimmin kysytyt kysymykset

Aineisto koostuu myös muiden hankkeiden tuotoksista sekä ohjaa ulkopuolisille nettisivuille.

Digiosaamista 29 aihealueessa

kuvituskuva

Materiaalit johdolle & asiantuntijoille

Materiaalit opetus- henkilöstölle

Siirry VR-ympäristön aineistoihin

Valitse
kaikista aiheista

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Digitalisaatio sekä mahdollistaa että haastaa tiedonkulkua, yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumiseen perustuvia osaamisen ekosysteemejä. 

Koulutusorganisaatioilta edellytetään verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämis- ja kumppanuusverkostot ovat arkipäiväämme.  

Teema tarjoaa malleja kehittämis- ja vertaisverkostoista sekä koulutusorganisaatioiden sisäisistä tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistävistä ratkaisuista.

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

Tutustu kehittämistyön osa-alueisiin

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat,
opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, verkkoyhteyksien ja laitteiden optimointi, tietosuojan ja -turvan noudattaminen, tiedonhallintalain mukaisuus sekä digipalveluiden saavutettavuus.

 

Kehittämistyö on jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti.

Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä mahdollisuuden pohtia, miten teeman asiakokonaisuuksia voi soveltaa omaan työhön ja tukea digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. 

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat

Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys. Digitalisaation nopea kehitys haastaa muokkaamaan henkilöstön osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosesseja entistä tehokkaammiksi ja ketterämmiksi. Kuinka voimme strategisesti kehittää tarpeellista digiosaamista, jotta jokaisella on riittävät taidot omassa tehtävässään? Miten voimme tukea työpaikkaohjaajien digiosaamista? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää.

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat

Digitalisaatio haastaa koulutusta. Miten ammatillinen koulutus vastaa kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaaton linjauksiin ja visioon? Onko sinulla näkemystä ja digirohkeutta, jolla edistetään koko oppimisyhteisön valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen työelämäkelpoisuuden ja organisaatioiden kilpailukyvyn edistämiseksi? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä digitaalisen strategian laatimiseen. 

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

kuvituskuva

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat,
opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, verkkoyhteyksien ja laitteiden optimointi, tietosuojan ja -turvan noudattaminen, tiedonhallintalain mukaisuus sekä digipalveluiden saavutettavuus.

 

Kehittämistyö on jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti.

Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä mahdollisuuden pohtia, miten teeman asiakokonaisuuksia voi soveltaa omaan työhön ja tukea digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. 

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

Tutustu kehittämistyön osa-alueisiin

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa?

Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä? Miten kerätään palautetta digipedagogisista ratkaisuista? Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu? Miten ohjataan omien laitteiden käyttöä?

Tämä teema tarjoaa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Saat tietoa ja pääset tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin digipedagogisesta johtamisesta, palautteen keräämisestä, tuesta ja ohjauksesta sekä omien laitteiden hyödyntämisestä. Tervetuloa yhteiselle oppimisen matkalle!

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Organisaatioiden tulisi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteuttamisessa, osaamisen kehittymisen seurannassa sekä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä, oppijoilla sekä työelämällä tulisi olla käytössään työkaluja, joilla saadaan tilannekuvaa oppijan osaamisen kehittymisestä. Itse- ja vertaisarviointia tehdään digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Toimenpiteitä seurataan, arvioidaan ja kehitetään palautteiden pohjalta. Tiedätkö mikä taho tätä työtä edistää organisaatiossasi?

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Miten oppijoiden verkko-opiskelussa tai työelämässä tarvittavaa osaamista tuetaan ja kehittymistä seurataan? Tästä Osaamiskampuksen teemasta löydät erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle koottuja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja oppijoiden ja työelämän digitaalisen osaamisen varmistamiseen.

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä

Kumppanit

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

Oppilaitoksen digitaalisen toimintakulttuurin rakennusaineita ovat toimiva laite- ja ohjelmistoympäristö, hyvät digipedagogiset käytänteet sekä laadukkaat digiaineistot. Toimivat aineistojen hankintamenettelyt, laatukriteerien määrittely ja tekijänoikeuksien hallinta luovat kustannustehokkuutta, laatua ja tasa-arvoa. Tiedätkö miten ja millä perusteella oppilaitoksenne digiaineistot hankitaan? Tästä teemasta löytyy työkaluja opettajalle, oppilaitosjohtajalle sekä tukipalvelujen tuottajalle.  

Tutustu kaikkiin aiheisiin täältä