top of page

Kehitä ja kehity ammatillisen koulutuksen digitalisaatio-osaamisessa ja –johtamisessa! 

Huom! Sivusto on vielä työvaiheessa.
Teemoissa mainitut kehityspisteet linkitetään kehittämisen kohteisiin myöhemmin.

VISIO

Kehitä osaamistasi osaamiskampuksessa

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen kehittämistyöskentelyn, koulutusten sekä kehitettävän osaamiskampuksen avulla.

Osa-alueet

Kehittämistyön

osa-alueet

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää.

5

Osa-aluetta

+30

Kehityspisteitä

Digitalisaatio haastaa koulutusta. Miten ammatillinen koulutus vastaa kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaaton linjauksiin ja visioon? Onko sinulla näkemystä ja digirohkeutta, jolla edistetään koko oppimisyhteisön valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen työelämäkelpoisuuden ja organisaatioiden kilpailukyvyn edistämiseksi? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä digitaalisen strategian laatimiseen. 

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

4

Osa-aluetta

+60

Kehityspisteitä

Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys. Digitalisaation nopea kehitys haastaa muokkaamaan henkilöstön osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosesseja entistä tehokkaammiksi ja ketterämmiksi. Kuinka voimme strategisesti kehittää tarpeellista digiosaamista, jotta jokaisella on riittävät taidot omassa tehtävässään? Miten voimme tukea työpaikkaohjaajien digiosaamista? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

6

Osa-aluetta

+35

Kehityspisteitä

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, verkkoyhteyksien ja laitteiden optimointi, tietosuojan ja -turvan noudattaminen, tiedonhallintalain mukaisuus sekä digipalveluiden saavutettavuus.

 

Kehittämistyö on jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti.

Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä mahdollisuuden pohtia, miten teeman asiakokonaisuuksia voi soveltaa omaan työhön ja tukea digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. 

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

2

Osa-aluetta

+60

Kehityspisteitä

Digitalisaatio sekä mahdollistaa että haastaa tiedonkulkua, yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumiseen perustuvia osaamisen ekosysteemejä. 

Koulutusorganisaatioilta edellytetään verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämis- ja kumppanuusverkostot ovat arkipäiväämme.  

Teema tarjoaa malleja kehittämis- ja vertaisverkostoista sekä koulutusorganisaatioiden sisäisistä tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistävistä ratkaisuista.

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

4

Osa-aluetta

+35

Kehityspisteitä

Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa?

Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä? Miten kerätään palautetta digipedagogisista ratkaisuista? Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu? Miten ohjataan omien laitteiden käyttöä?

Tämä teema tarjoaa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Saat tietoa ja pääset tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin digipedagogisesta johtamisesta, palautteen keräämisestä, tuesta ja ohjauksesta sekä omien laitteiden hyödyntämisestä. Tervetuloa yhteiselle oppimisen matkalle!

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

2

Osa-aluetta

+35

Kehityspisteitä

Miten oppijoiden verkko-opiskelussa tai työelämässä tarvittavaa osaamista tuetaan ja kehittymistä seurataan? Tästä Osaamiskampuksen teemasta löydät erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle koottuja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja oppijoiden ja työelämän digitaalisen osaamisen varmistamiseen.

OKM / 2022

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä kuin tapoja tehdä työtä myös ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää kuitenkin uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. #digiosaminen 

Hanke

Hanke numeroina

Kumppanit

Hankkeen kumppanit

650

Osallistujia

10

Vetäjiä

5

Partnereita

22-24

Toteutusaika