top of page

Sisällöt koulutusjohdolle & asiantuntijoille

Company discussion

Digitalisaatio osana strategiaa

Resurssit organisaation uudistumiskyvykkyyden ylläpitämiseen

Toimintaympäristön muutoksien ennakointi

Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtaminen

Tietojohtaminen

Johdon valmiudet ja osaaminen digitalisaatiokehityksen johtamiseen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Opetus- ja ohjaushenkilöstön opetusjärjestely- ja menetelmäosaaminen

Tietojärjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuus

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot

Tietosuoja

Tiedonhallintalaki

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Saavutettavuus järjestelmissä

Digitalisaation mahdollisuudet tiedonkulun, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä

Strategiset alueelliset, kansalliset & kansainväliset kumppanuudet

Pedagoginen johtaminen digiajalla

Palaute digitaalisista koulutuspalveluista

Digiympäristöissä tarvittava tuki ja ohjaus osana opetuksen ja ohjauksen suunnittelua

Omat laitteet opetuksessa ja oppimisessa

Oppimisanalytiikka oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena

Kaikki aiheet:

bottom of page