top of page

Usein kysytyt kysymykset


Miten organisaatio voi parhaiten tunnistaa ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet?

Organisaation työntekijät voivat tehdä PESTELE – toimintaympäristön tilannekuvan ja Harjoitus skenaariotyöpajan.


Miten toimintaympäristön tilannekuvan voi muodostaa?

Esimerkiksi PESTELE-harjoituksen avulla tai SWOT/TOWS-kartoituksella (syventävä)


Miten toimintaympäristön tilannekuvasta edetään strategian määrittelyyn?

Esimerkkinä harjoitus erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden määrittelyyn (skenaariotyöpaja)


Miten organisaatio voi yhdessä kartoittaa digitalisaatiota eri näkökulmista?

Yhteiseen kartoittamiseen voi hyödyntää työpajamallia digivalmennuskorttien avulla ja digitaalisen strategian mallia/digikukkaa hyödyntämällä huomioon ottaa eri näkökulmia.


Onko organisaation laadittava erikseen digitaalinen strategia?

Ei välttämättä, se voi myös olla osana strategiaa, katso digitaalisen strategian sisällysluettelo/harjoitus.


Miten digitalisaation voi tuoda osaksi strategiaa?

Se voi näkyä toimintaympäristön muutostekijänä, strategisena tavoitteena tai kehittämisen painopisteenä. Joka tapauksessa digitalisaatio muuttaa johtamista, toimintakulttuuria ja organisaation kyvykkyyksiä, katso digitaalisen strategian sisällysluettelo/harjoitus.


Miten organisaatio voi seurata ja arvioida systemaattisesti digitalisaation strategisten tavoitteiden toteutumista?

Yhteisiä ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin toimintamalleja ovat yhteentoimivuuden kypsyystason itsearviointi sekä OKM:n digikyvykkyyden itsearviointi.


Miten digitalisaation strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan?

Digitalisaation strategisia tavoitteita voidaan arvioida osana strategisten tavoitteiden toteutumista tai digitalisaatioon suuntautuvilla itsearviointimalleilla.
Digitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page